Skip to main content

Undersøgelse af antibakterielle stoffer: Transportørinteraktion og celletoksicitet

ECTS: 15

Faglige nøgleord: Cellemodeller, ADME, in vitro, transportproteiner, celletoksicitet.

Antal Studerende: 1-2

Vejleder: Carsten Uhd Nielsen

Beskrivelse: Der er et behov for at finde nye antibakterielle forbindelse fordi menneskeheden udfordres af resistens. I samarbejde med Poul Nielsen gruppe på FKF undersøge DTA gruppen de biofarmaceutiske aspekter af nye stoffer. Fokus er på om stofferne interagerer med transportproteiner og om de påvirker cellers levedygtighed. Transportører fra ATP-binding cassette familien (ABC-transportører) kan påvirke lægemiddelstoffers ADME egenskaber. Eksempelvis kan P-gp (ABCB1) reducerer stoffer orale biotilgængelighed samt reducere deres distribution ind i organer som eksempelvis hjernen. Lægemiddelstofkandidater vurderes ud fra deres antibakterielle aktivitet. Men andre biofarmaceutiske egenskaber er også vigtige, så som en tilstrækkelig permeabilitet så stoffet kan blive oral biotilgængeligt eller om stoffer er substrater for ABC-transportører. Derudover skal stofferne slå bakterier ihjel, men ikke kroppens celler, hvorfor toksicitetsundersøgelser er vigtige. 

Metoder: Transportforsøg vil blive udført på MDCK II MDR1 celler Interaktion med P-gp vil blive udført som et calcein-AM inhibitionsforsøg i MDCK II MDR1 med relevante kontroller, positive som negative. Toxicitet kan være relevant at udføre med fx CellTiterGlow eller MTT assays i gruppens nye plate reader.

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 6550 3520

Sidst opdateret: 03.09.2021