Skip to main content

Metoder til og undersøgelser af inhibitorer af P-gp medieret transport

ECTS: 15

Faglige nøgleord: Efflux transportører, in vitro, metoder, nye lægemiddelkandidater .

Antal Studerende: 1-2

Vejleder: Carsten Uhd Nielsen 

Beskrivelse: Oral administration er den mest anvendte administrationsvej, og derfor er intestinal absorption vigtigt for lægemiddelstoffer med henblik på at blive biotilgængelige. I tarmen findes efflux transportører, som nedsætter absorption af nogle lægemiddelstofkandidater. De tre vigtigste efflux transportører er P-gp, BCRP og MRP2, som alle findes i den luminale membran i tarmceller. Vores gruppe arbejder i øjeblikket på at undersøge P-gp med henblik på dels at finde nye inhibitorer og dels at identificerer metoder som er egnede til at differentierer som en inhibitor binder til P-gps substratbindingssted eller til ATP bindingsstedet. Nye inhibitorer kan bruges som hjælpestoffer i lægemiddelformuleringer til at øge biotilgængeligheden, men kan også bruges til at hæmme P-gp i kræftceller, hvor multi-drug resistance delvist skyldes et overudtryk af P-gp.  

Metoder: Cellebaserede forsøg baseret på MDCKII MDR1 celler. Inhibitionsstudier i intakte celler eller i membranpræparationer. Måling af ATP og andre etablerede assays.

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 6550 3520

Sidst opdateret: 03.09.2021