Skip to main content

Aminosyretransportører som et target i prostatacancer

 ECTS: 15

Faglige nøgleord: Cellemodeller, stoftransport, cancer, in vitro, transportproteiner, ADME

Antal Studerende: 1-2

Vejleder: Carsten Uhd Nielsen 

Beskrivelse: Cancerceller har et forøget forbrug af næringsstoffer og i en cancer ændres det lokale miljø i from af ændringer i ekstracellulært pH og osmotisk tryk. For at kunne sikre cellevækst opreguleres en række af forskellige transportører. Derfor udgør blokkering af disse transportørers evne til at transporterer næringsstoffer ind i cellen en mulighed for populært sagt at sulte cellerne. Centralt for optag af næringsstoffer er aminosyretransportører. I nærværende projekt kan der derfor undersøge forskellige aspekter som a) betydning af extracellulær pH, b) effekt af ændret osmolalitet eller c) undersøge nye stoffer for deres potentiale som inhibitorer af aminosyretransportører og på cellevækst efter inhibering af centrale aminosyretransportører.  Formålet i dette projekt er overordnet af forstå hvordan man kan påvirke funktionen af aminosyretransportører. Dette vil blive undersøgt i PC-3 celler, som er en model for prostatacancer. Effekten af disse behandlinger undersøges med optagsstudier, mRNA og protein niveau og cellevækstforsøg. Perspektivet er at kunne forstå om transportører er med til at udvikle af cancer og om der er muligheder for en terapeutisk anvendelse. 

Metoder: Kan være et eller flere af følgende elementer: Transportforsøg og inhiitionsforsøg i PC-3 celler. Scintillationstælling af isotoper, western blotting, RT-PCR, evaluering af celledød og cellevækst. Assay til plate reader. 

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 6550 3520

Sidst opdateret: 03.09.2021