Skip to main content

Lægemidlers permeabilisering af membraner

Vejleder: Adam Cohen Simonsen, Frederik Wendelboe Lund

Projektbeskrivelse

En lang række lægemidler udøver deres funktion ved at påvirke egenskaberne af biomembraner og membranproteiner. En mulig mekanisme for dette er binding til lipiddobbeltlaget og ændring af membranens fysisk-kemiske egenskaber.

Man kan studere disse effekter ved at undersøge membran-modelsystemer som efterligner centrale egenskaber af biomembraner. En effekt af særlig interesse er hvis lægemidler gør membranen utæt dvs gør den gennemtrængelig (permeabel) for molekyler af forskellig størrelse.

Permeabilisering af membraner kan studeres med biofysiske teknikker som eksempels et såkaldt ’relase assay’ som anvender vesikler og fluorescerende farvestoffer. I dette projekt skal det studeres hvordan udvalgte lægemidler inducerer permabilisering af membraner. Projektet vil omfatte fremstilling og karakterisering af liposomer, indkapsling af farvestoffer og måling af vesikler + lægemiddel i et fluorometer.

Konkrete lægemidler og projektets nærmere indhold aftales individuelt med de studerende.

Måling af permeabilisering af vesikler vhja. fluorescens.

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 6550 3520

Sidst opdateret: 23.09.2020