Skip to main content

Eksempler på bachelorprojekter: Farmaci

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci yder en særlig indsats for tredjeårs farmacistuderende ved et varieret og farmacifagligt relevant udbud af forslag til bachelorprojekter. Tilbuddet afspejler aktuelle forskningsområder, både internt og i samarbejde med eksterne partnere. Projekterne, der er sorteret efter vejlederens navn, er kort beskrevet nedenfor.

Kontakt den relevante vejleder direkte for diskussion af projektet.

Forslag til bachelorprojekter

Vejleder Titel
Adam C. Simonsen Lægemidlers permeabilisering af membraner
Annette Bauer-Brandl  Orale lægemidler; et nyt in vitro model for biotilgængelighed, der sparer dyreforsøg 
Annette Bauer-Brandl 
Opløselighed af lægemiddelstoffer 
Beate Klösgen Performance assessment of a cleaning procedure
Beate Klösgen
Solubility of poorly soluble drugs
Carsten Uhd Nielsen
Aminosyretransportører som et target i prostatacancer
Carsten Uhd Nielsen Karakterisering af MRP2 og P-gp mediated transport
Carsten Uhd Nielsen Opreguleres efflux-transportører som respons på osmolalitet?
Carsten Uhd Nielsen  Ibuprofen transport i PC-3 prostatacancer celler
Carsten Uhd Nielsen og Rasmus Blaaholm
Evaluering af tilstedeværelsen af mucus for transport af P-glykoprotein substrater over Caco-2 cellelag fra montmorillonit surfaktant hybridpartikler
Carsten Uhd Nielsen, Rasmus Blaaholm,  og Ulla Gro Nielsen 
Udvikling og karakterisering af nye solidifiserede surfaktant hybridpartikler for øget Polysorbat 20 medieret inhibering af P-glykoprotein og øget biotilgængelighed
Christine McKenzie Pharmaceutical Polymorphism
Christine McKenzie Medicinal Inorganic Chemistry: Cancer Theranostics
Himanshu Khandelia DRUG LEGO : How drugs fit into proteins, using computer simulations
Himanshu Khandelia
Partitioning of Drugs in Membranes
Himanshu Khandelia
Mechanisms of Membrane Repair
Jacob Kongsted Modellering og beregning indenfor farmaci
Judith Kuntsche Cochleate cylinders for drug delivery
Judith Kuntsche Investigations on the release and transfer of hydrophobic model compounds from colloidal lipid formulations
Judith Kuntsche  Fatty acid vesicles as drug carriers
Judith Kuntsche  Evaluation of alternative methods for the preparation of nanoemulsions
Paul C. Stein Lægemidler, membraner og NMR
Poul Nielsen Syntese af nye potentielle antibiotika 
 René Holm Formulering af langtidsvirkende injektionspræparater med flere indholdsstoffer
 René Holm Anvendelsen af tiktoskopiske hjælpestoffer til stabilisering af lægemidler til børn
 René Holm Formuleringskritiske parametre i cyclodextrin-baserede formuleringer
 René Holm Udvikling af formuleringer til subkutan injektion af tungtopløselige lægemidler
 René Holm og Carsten Uhd Nielsen Kan lipidbaserede formuleringer mindske intestinal efflux af lægemiddelstoffer?
Stefan Vogel Delivery of bioactive DNA oligonucleotides
Ulla Gro Nielsen Lægemiddelformulering og Karakterisering

 

Projekter udbudt af Biologisk Institut

Eksempler på Biologisk Instituts udbud af bachelorprojekter for farmacistuderende finder du på Biologisk Instituts webside.


Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 6550 3520

Sidst opdateret: 07.06.2021