Skip to main content

Eksempler på bachelorprojekter: Farmaci

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci yder en særlig indsats for tredjeårs farmacistuderende ved et varieret og farmacifagligt relevant udbud af forslag til bachelorprojekter. Tilbuddet afspejler aktuelle forskningsområder, både internt og i samarbejde med eksterne partnere. Projekterne, der er sorteret efter vejlederens navn, er kort beskrevet nedenfor.

Kontakt den relevante vejleder direkte for diskussion af projektet.

Forslag til bachelorprojekter

Vejleder Titel
Adam C. Simonsen Lægemidlers permeabilisering af membraner
Annette Bauer-Brandl Orale lægemidler; et nyt in vitro model for biotilgængelighed, der sparer dyreforsøg 
Annette Bauer-Brandl Opløselighed af lægemiddelstoffer
Beate Klösgen Performance assessment of a cleaning procedure
Beate Klösgen Solubility of poorly soluble drugs
Carsten Uhd Nielsen Aminosyretransportører som et target i prostatacancer
Carsten Uhd Nielsen Metoder til og undersøgelser af inhibitorer af P-gp medieret transport
Carsten Uhd Nielsen Undersøgelse af antibakterielle stoffer: Transportørinteraktion og celletoksicitet
Christine McKenzie Pharmaceutical Polymorphism
Christine McKenzie Medicinal Inorganic Chemistry: Cancer Theranostics
Francesca Serra Liquid crystal blue phases 
Francesca Serra Liquid crystal light-guides
Francesca Serra Cells as living liquid crystals
Himanshu Khandelia DRUG LEGO : How drugs fit into proteins, using computer simulations
Himanshu Khandelia The Ends of Proteins 
Himanshu Khandelia
Partitioning of Drugs in Membranes
Himanshu Khandelia
Mechanisms of Membrane Repair
Jacob Kongsted Modellering og beregning indenfor farmaci
Judith Kuntsche Cochleate cylinders for drug delivery
Judith Kuntsche Investigations on the release and transfer of hydrophobic model compounds from colloidal lipid formulations
Judith Kuntsche  Fatty acid vesicles as drug carriers
Judith Kuntsche  Evaluation of alternative methods for the preparation of nanoemulsions
Paul C. Stein Lægemidler, membraner og NMR
Poul Nielsen Syntese af nye potentielle antibiotika 
 René Holm Formulering af langtidsvirkende injektionspræparater med flere indholdsstoffer
 René Holm Anvendelsen af tiktoskopiske hjælpestoffer til stabilisering af lægemidler til børn
 René Holm Formuleringskritiske parametre i cyclodextrin-baserede formuleringer
 René Holm Udvikling af formuleringer til subkutan injektion af tungtopløselige lægemidler
 René Holm og Carsten Uhd Nielsen Kan lipidbaserede formuleringer mindske intestinal efflux af lægemiddelstoffer?
René Holm og Carsten Uhd Nielsen
Passiv og carrier-medieret permeabilitet af lægemiddelstoffer
Stefan Vogel Delivery of bioactive DNA oligonucleotides
Ulla Gro Nielsen Lægemiddelformulering og Karakterisering

 

Projekter udbudt af Biologisk Institut

Eksempler på Biologisk Instituts udbud af bachelorprojekter for farmacistuderende finder du på Biologisk Instituts webside.


Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 6550 3520

Sidst opdateret: 03.09.2021