NMR Apparater

  • En Bruker 400 MHz med autosampler og en Varian 200 MHz som Ph.d. studerende, VIP’er og post-docs kan blive oplært i at bruge.
  • På Institut for Fysik, Kemi og Farmaci findes der en Varian 500 MHz og en Varian 600 MHz. Det er muligt at få optaget spektre på dem, men det kræver en aftale med Ulla Gro Nielsen, Michael Petersen eller Paul C. Stein.