Massespektre

På Institut for Fysik, Kemi og Farmaci findes et massespektrometrisk laboratorium (masselab) (Ø14-605-0), der tilbyder service til studerende, gæster og ansatte ved Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet. Det er muligt at få optaget massespektre ved hjælp af følgende ioniseringsteknikker: Matrix assisteret laser desorption ionisering (MALDI), elektrospray-ionisering (ESI) og Elektron ionisering (EI).

Stoffer, der sendes til massespektrometrisk analyse, indleveres til Præparationsrum (Ø9-509-1) med en udfyldt MS-rekvisition. Stofferne skal så vidt muligt være rene (oprensede), tørre stoffer i tydeligt mærkede 1,5 ml eppendorfrør.

Som en særlig ydelse tilbyder masselab nøjagtig massebestemmelse (ekstern kalibrering MALDI, ESI) på ±5 ppm massenøjagtighed. Dette foretages på nye syntetiske stoffer med særligt henblik på publikation i internationale videnskabelige tidsskrifter. Nøjagtig masse er ikke nødvendig for positiv identifikation af forbindelser generelt.

Er man (og vejlederen) i tvivl om et pågældende stof skal køres på den ene eller den anden måde, eller har man spørgsmål vedrørende optagede spektre, er man velkommen til at henvende sig i masselab og få en snak med personalet.

For yderligere oplysninger kontakt venligst laborant Pia Klingenberg Haussmann.

Har du spørgsmål til MS?

Find svarene her.
Rekvisition

Udfyld formularen her.

Pdf. format