Skip to main content

FKF's Kemi Undervisningsudvalg

Funktion

At rådgive institutlederen omkring uddannelses- og undervisningssager for kemi samt at sikre en faglig behandling af undervisningsudvalgssager.

Mødefrekvens

Ca. hver 6. uge.

Dagsorden/referat publiceres pr. standardforretningsorden i KIK og på SDUnet

Medlemmer

Formand, lektor Michael Petersen
Lektor Jacob Kongsted 
Professor Christine McKenzie 
Kemistuderende Mathias Simonsen Christensen
Kemistuderende Rune Møller Kristensen

Sekretær

Korrespondent Inger Rose Hansen

Send e-mail til hele udvalget