Skip to main content

Institutråd

Funktion

At rådgive institutlederen om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi.

Mødefrekvens

Mindst 2 gange pr. semester.

Dagsorden/referat publiceres pr. standardforretningsorden i KIK og på SDUNet.

Medlemmer

Institutleder Frants Roager Lauritsen (formand)
Studiesekretær Inger Rose Hansen
Laborant Sanne L. Hedemann
Ingeniørassistent Lars Brændegaard Hansen

Lektor Hans Jørgen Aa. Jensen

Professor Ulla Gro Nielsen

Lektor Paul C. Stein

Lektor Carsten Svaneborg

Lektor Ilia Solov'yov

Student Philipp-Vintent Johannsen
Student Mikkel H. Kristensen
Student Kristian P. Lorenzen

 

Sekretær

Sekretariatsleder Mette Søndergaard