Skip to main content

Institutforum

Funktion

Kommunikations- og diskussionsforum for alle på instituttet. Godkendt af Rektor.

Mødefrekvens

Ca. 1 gang pr. måned.

Dagsorden/referat publiceres pr. standardforretningsorden i KIK og på SDUNet.

Medlemmer

Alle medarbejdere og studerende ved Institut for Fysik, Kemi og Farmaci deltager i Institutforum.