Skip to main content

Fagråd

ÆTER

ÆTER er en organisation, der varetager studerendes interesser på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci og holder sociale arrangementer. ÆTER har et lokale (Ø6-410-1 og Ø6-411-1), som er ideelt til gruppearbejde, hvor man eventuelt kan få hjælp af andre studerende.

Kontakt

Jakob Mollerup Benfeldt (formand)
E-mail: fagraad@sdu.dk
Facebook: www.facebook.com/aeter.sdu

Fagrådets bestyrelse

Jakob Mollerup Benfeldt(formand)
Frederik Demant Kørris (næstformand)
Emilie Møller Andersen (kasserer)

Mathias Simonsen Christensen
Sine Iversholt Olsen
Kristian Winther Knudsgaard
Lea Krarup
Frederikke Lundgaard Thorsen
Sofie Samuelsen
Lea Kiszka-Kanowitz (suppleant)