Skip to main content

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci inviterer til en snak om symmetrier i fysikken - fra biofysik til elementarpartikler. 

Symmetrier spiller en central rolle i fysikken, og de udgør en hjørnesten i mange fænomener på tværs af grenene i fysikvidenskaben - fra strukturen af elementarpartikler til opbygningen af proteiner i biofysikken.  Flere af forskerne her på SDU vil forklare, hvilken rolle symmetrien spiller i deres forskning, og hvordan de arbejder på at øge vores forståelse af naturen omkring os.

Mød os på zoom d. 15. januar 2021, kl. 16.00 - 17.30

Tilmelding til Astrid Eichhorn via mail: eichhorn@cp3.sdu.dk

Link til zoom: https://syddanskuni.zoom.us/j/62402799587

Oplægsholdere

Lektor i biofysik Adam Cohen Simonsen

Symmetrier i membraner

Biologiske membraner består af et 5 nanometer tyndt lag af fedtstoffer som er afgørende for at opretholde livsprocesser i celler. Membranens basale funktion er at adskille cellens indre fra dens ydre og dermed bryde symmetrien i rummet ved at indkapsle cellens indhold.

På PhyLife (FKF, SDU) arbejder vi med fysikken af biomembraner og bruger fysikkens eksperimentelle og teoretiske redskaber til at forstå egenskaberne af membraner. En stor del af arbejdet er brug af mikroskopiteknikker og billedanalyse til at studere strukturer og mønstre som dannes af membraner i samspil med andre molekyler som fx proteiner. Jeg vil give en smagsprøve på vores forskning og vise hvordan symmetri også kan spille en rolle i membranernes verden.

Lektor i biofysik Francesca Serra (oplægget holdes på engelsk)

The colorful world of liquid crystals

We learn since childhood that matter is composed of solids, liquids and gas. In reality, this picture is not complete. Liquid crystals, for example, are phases intermediate between liquids and solids: they flow like liquids but their optical properties are akin to those of solids. While in a common liquid the molecules move randomly, in a liquid crystal the molecules tend to align with their neighboring molecules, just as birds flying in flocks.

The alignment confers unique properties to liquid crystals, such as the ability to transmit or block polarized light according to their orientation. This concept not only lays at the basis of the familiar technology of liquid crystal displays, but it also allows us to understand and identify various types of liquid crystal phases and their characteristic symmetries according to their “textures”, the beautiful patterns of light and dark formed under polarized microscopy. In my research, I use liquid crystals to create new optical micro-elements such as lenses and gratings, and to investigate fundamental properties of biological matter.