Skip to main content

Tilbud til din undervisning i Fysik

I rullemenuen finder du tilbud til din undervisning i Fysik. Tilbuddene er tilrettelagt til gymnasier, HF, HTX eller grundskolens 8.-10 klasse.
Du har også mulighed for at få tilrettelagt dit eget undervisningstilbud. Kontakt outreachkoordinator Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail
lilsky@sdu.dk

 

Brobygningstilbud med tema indenfor Fysik

Oplægsholder

Forskere og studerende fra det Naturvidenskabelig Fakultet og det Tekniske Fakultet

Indhold

Oplæg og diskussion om relevante emner indenfor fysik. Der tages primært udgangspunkt i forskningen på SDU, men med vores Specials kommer vi også ind på helt nye resultater og opdagelser.

Vi vil gerne høre din mening til tidspunkt: Hvornår giver det mening for dig og dine elever at deltage i Physics Club? Skriv til lilsky@sdu.dk med dit input.

Physics Club er d. 17. januar 2022.  Inkl. rundvisning i laboratorierne på PhyLife - AFLYST
Physics of life - kom med i lab.

Se programmet her. 

Varighed

ca. 2 timer

Praktiske detaljer

Physics Club afholdes online via zoom på udvalgte fredage, der annonceres her på siden. De kræver tilmelding til Lilian Skytte, der tilsender link. Alle med interesse for fysik er velkomne.

Nogle oplæg vil være på engelsk. Dette angives i programmet.

Indhold

I eksperimentet ‘Optisk rotation’ undersøger klassen, hvordan polariseret lys bliver ændret, når det sendes gennem et optisk aktivt stof. Optisk aktive stoffer er molekyler, som ikke er identiske med deres eget spejlbillede og kaldes også chirale molekyler. Lineært polariseret lys er defineret som lys, hvor det elektriske felt kun svinger i et plan, og det anvendes i en lang række fysiske eksperimenter og målemetoder.

Når polariseret lys sendes gennem en opløsning af chirale molekyler, drejer polarisationsplanet til enten højre eller venstre afhængigt af hvilken spejlbilledeform af molekylet, der er tale om. I øvelsen måler du vha. lasere og polarisationsfiltre den optiske rotation af udvalgte stoffer og bestemmer deres såkaldte specifikke optiske rotation. Studiet af chirale molekyler er meget vigtigt indenfor lægemiddelfremstilling, da spejlbilledeformer af det samme molekyler kan have vidt forskellig virkning på kroppen.

Video-introduktion til øvelsen

Kernestof

Bølger (HTX, STX)
Atomfysik (HTX)
Kvantefysik (STX)
Energi (HTX, STX)

Varighed

2-3 timer

Praktiske detaljer

Pris: Det er gratisk at benytte FysikLab. 

Det er med: Introduktionsforelæsning på din skole eller her på SDU af de studerende fra FysikLab, øvelsesvejledning (pdf - eksempel) og eksperimenter på SDU. Du får den nyeste version af vejledningen, når du booker forløbet.  Der vil være studerende fra FysikLab til stede under eksperimentet til at hjælpe med at gennemføre øvelsen. Vi forventer dog, at du som lærer også hjælper til på dagen.

Antal elever: Op til 16 elever ad gangen. Ved større hold laves eksperimentet ad flere omgange i kombination med fx foredrag og rundvisning.

Booking

Find en ledig dag i FysikLab kalenderen og kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk

 

Indhold

I eksperimentet ‘Brownsk bevægelse’ måler du i mikroskop hvordan en lille partikel bevæger sig tilfældigt rundt i en væske.

Øvelsen illustrerer den molekylære mekanisme for diffusion som er meget vigtig proces til transport af stoffer overalt i naturen.
En mikroskopisk plastickugle i vand filmes gennem et mikroskop. I vandet bevæger vandmolekylerne sig tilfældigt og meget hurtigere end den langt større plastickugle. Vandmolekylerne kolliderer med plastickuglen fra alle sider og hvert vandmolekyle overfører en lille smule kinetisk energi. Dermed kommer kuglen til at bevæge sig tilfældig rundt.
Vi optager en film af kuglen, der bevæger sig rundt. Kuglens bane bestemmes efterfølgende med billedanalyse i computer. Einsteins teori for diffusion fra 1905 beskriver statistikken for kuglens bevægelse og bruges til at behandle resultaterne af billedanalysen. Vi bruger blandt andet kuglens bevægelse til at beregne, hvor stor kuglen er.

Video-introduktion til øvelsen

Kernestof

Termodynamik (HTX)
Mekanik (HTX, STX)
Energi (STX, HTX)
Bølger (STX, HTX)
Kernestof om termodynamik i Kemi (STX)

Varighed

2-3 timer

Praktiske detaljer

Pris: Det er gratisk at benytte FysikLab. 

Det er med: Introduktionsforelæsning på din skole eller her på SDU af de studerende fra FysikLab, øvelsesvejledning (pdf - eksempel) og eksperimenter på SDU. Du får den nyeste version af vejledningen, når du booker forløbet.  Der vil være studerende fra FysikLab til stede under eksperimentet til at hjælpe med at gennemføre øvelsen. Vi forventer dog, at du som lærer også hjælper til på dagen.

Antal elever: Op til 16 elever ad gangen. Ved større hold laves eksperimentet ad flere omgange i kombination med fx foredrag og rundvisning.

Booking

Find en ledig dag i FysikLab kalenderen og kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk

 

Indhold

I eksperimentet introduceres eleverne til gassers termodynamik. En cylinder fyldes med gas. Med et stempel komprimerer eller ekspanderer eleverne gassen isotermt eller adiabatisk. I cylinderen er der sensorer, der på samme tid måler tryk, volumen, og temperatur. Disse signaler overføres til en computer, således at man kan se tryk, temperatur og volumen som funktion af tid eller fx plotte tryk som funktion af volumen og udregne arbejdet, som gassen har udført.
Eksperimentet giver en god fornemmelse for sammenhængene mellem tryk, temperatur og volumen og idealgasloven. Det giver også en god forståelse for, at adiabatisk processer skal være hurtige, så der ikke udveksles varme med miljøet, mens isoterme processer foregår langsomt, så temperaturen ikke ændrer sig. Det tager ca. 2 minutter at lave en isoterm kompression, og eleverne får sved på panden under eksperimentet når de for eksempel laver en Otto-cyklus eller måler adiabateksponenten.

Eksempler på undersøgelsesemner i dette eksperiment:

  1. Eftervis Boyle-Mariotte. PV=kontant.
  2. Eftervis idealgas loven
  3. Forskellen mellem isoterm (langsom = 2minutter) og adiabatisk (meget hurtig) kompression
  4. Mål arbejde udført på gassen og sammenlign med CV ΔT
  5. Mål adiabatisk eksponent, γ=CP⁄CV , for forskellige gasser og relater til antal frihedsgrader.
  6. Lav en kredsproces, Otto cyklen, og mål arbejde og nytteværdi.
Video-introduktion til øvelsen

Kernestof

Energi (STX, HTX)
Mekanik (STX, HTX)
Atomfysik (HTX)
Kvantefysik (STX)
Termodynamik (HTX)
Kernestof om termodynamik i Kemi (STX)

Varighed

2-3 timer

Praktiske detaljer

Pris: Det er gratisk at benytte FysikLab. 

Det er med: Introduktionsforelæsning på din skole eller her på SDU af de studerende fra FysikLab, øvelsesvejledning (pdf - eksempel) og eksperimenter på SDU. Du får den nyeste version af vejledningen, når du booker forløbet. Der vil være studerende fra FysikLab til stede under eksperimentet til at hjælpe med at gennemføre øvelsen. Vi forventer dog, at du som lærer også hjælper til på dagen.

Antal elever: Op til 16 elever ad gangen. Ved større hold laves eksperimentet ad flere omgange i kombination med fx foredrag og rundvisning.

Booking

Find en ledig dag i FysikLab kalenderen og kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk

Indhold

Gymnasieelever kan vælge mellem følgende fire emner til deres SRP-opgave.

Praktiske detaljer

Skriv direkte til projektets forsker via linket til deres mail herunder for at høre om konkrete muligheder og projekter.

Emner

Findes mørkt stof i Universet?

Mads Toudal Frandsen

Kun 5% af stoffet (massen) i universet, galakser, stjerner, planeter gas, støv, fodvorter, etc, etc. kan beskrives af de kendte elementarpartikler. Fem gange så meget består af mørkt stof – og resten består af mørk energi.

Ingen ved i dag hvad mørkt stof består af – det er et af de største og vigtigste problemer i astrofysikken og partikelfysikken at finde ud af hvad det er.

Men i dette projekt vil vi forsøge at bevise mørkt stof eksisterer.
Vi vil studere data fra stjerner i galakser, de såkaldte rotationskurver, dvs. målinger af galaksens stjerners hastighed i deres cirkelbevægelse omkring galaksens centrum (ofte et supermassivt sort hul). Vores egen sol bevæger sig med ca. 220 km/s (!) rundt om mælkevejens centrum.
Og vi vil bygge en matematisk model, baseret på Newtons love, for hvordan stjernerne burde bevæge sig og gennem den vil vi søge at påvise at det der i virkeligheden styrer stjernernes bevægelse ikke kan observeres og i stedet må være det mystiske mørke stof.

Projektet vil benytte data-analyse, en lille smule differential og integral-regning og newtons lov for tyngdekraften. Det vil vi naturligvis hjælpe dig med og baseret på disse simple elementer vil vi kunne sige noget ekstremt dybt og overraskende om naturen: At langt det meste af Universet stadig idag er skjult for os!

Quantum world: From certain to uncertain

Thomas Ryttov

Classical physics describes the behaviour of matter and energy at the macroscopic level including the behaviour of astronomical bodies. On the other hand, at the beginning of the 20th century scientists discovered phenomena in the tiny world of atoms that classical physics failed to explain.
In order to be able to theoretically accommodate for the new phenomena physicists realized that the Universe does not obey strict determinate laws. Instead the best we can ever hope for is to describe the world around us in a probabilistic way. The Universe is inherently uncertain. For instance we cannot simultaneously know the position and momentum of a particle at the same instant of time. This is encoded in the famous Heisenberg uncertainty relations.
During the project sessions we will discuss the seemingly paradoxical nature of the experiments with which physicists are faced and many of the fundamental elements of quantum mechanics that nevertheless are able to explain them. In order to do this we have to introduce several new mathematical tools and concepts.

We will introduce some of the physical and mathematical ideas of quantum mechanics. This includes the wave function and the Born interpretation, operators, observables, inner products, eigenfunctions, eigenvalues and the Schrödinger equation. As two examples we will look at the infinite square well and the harmonic oscillator.

“Those who are not shocked when they first come across quantum theory cannot possibly have understood it.”
–Niels Bohr

The Logistic Map

Paolo Sibani

The logistic map was introduced by (sir) Bob May (1976) as a naive model for the yearly variations of an insect population. Let xn be the number of insects in the n’th year. Clearly, xn will be some function of xn−1, the number of insects the previous year. Assuming simple proportionality xn=rxn−1, one easily finds (try!) the exponential law, xn∝rn. An exponential growth (r>1) is reasonable for small values of n, but cannot be sustained indefinitely (why?). To mend the model we therefore assume that the growth from one year to the next becomes less pronounced if the number of insects is large. In fact, if the number of insect is too large the insect population will exhaust its food supply before being able to lay eggs, and it will therefore drop to zero the following year.

Brownske bevægelser og eksistensen af atomer og molekyler

Frederik Wendelboe Lund

Brownske bevægelser har sit navn fra den skotske botaniker Robert Brown, der observerede pollenkorn, der bevægede sig tilfældigt i vand. Det var dog først i 1905 at fænomenet blev forklaret i en artikel af Einstein, der forklarede at pollen blev flyttet af tilfældige kollisioner med vandmolekylerne i væsken. Således var Einsteins forklaring et indirekte bevis for eksistensen af atomer og molekyler, der endnu kun var teori i begyndelsen af det 20. århundrede.

Den matematiske beskrivelse af Brownske bevægelser er en relativt simpel sandsynlighedsberegning, af betydning for fysik og kemi, men også en lang række andre statistiske fænomener. I dag bruges de matematiske modeller, der beskriver Brownske bevægelser, i matematik, økonomi, teknik, fysik, biologi, kemi og en lang række andre discipliner. Brownske bevægelser betragtes som en Gauss-proces og en Markov-proces med kontinuerlig bane, der forekommer over kontinuerlig tid. En moderne model er Wiener-processen, opkaldt efter Norbert Wiener, som beskrev funktionen af en kontinuerlig stokastisk proces.

I dette projekt vil der være mulighed for at studere Brownske bevægelser eksperimentelt vha. fluorescensmikroskopi eller mere teoretisk ved simuleringer af Wiener-processen i én og to dimensioner.

 

Liquid crystals lenses

Francesca Serra

Abstract: In this project we will study topological defects in liquid crystals, which are small disordered regions in partially ordered fluids. The goal of the project is to create and characterize liquid crystal defects that work as micro-lenses and to measure their focal length. 

Education & research connections: This project will build on the knowledge of physics and basic optics. The students will learn the principles of simple geometric lenses and gradient index lenses, then they will be introduced to liquid crystals and topological defects.

  

Relevant subjects: Phys/Chem/Mat

 

Project description: Liquid crystals are intermediate phases between liquids and solids. Liquid crystal molecules are partially disordered and can flow as in liquids, but they align as in solids. This intermediate solid/liquid behavior, combined with the optical properties of liquid crystals, is at the basis of the Liquid Crystal Displays (LCDs) technology, which has revolutionized telecommunications in the last 30 years. However, while LCDs rely on perfectly aligned liquid crystals, without imperfections, many interesting phenomena emerge when liquid crystals have small disordered regions called topological defects.

Some topological defects, for example, have unique optical properties that make them work as lenses. This project focuses on the experimental study of topological defects called focal conic domains in smectic liquid crystals. During the project, you will learn the basics of liquid crystal physics and optics, how to observe them with an optical microscope, how to induce defects that work as micro-lenses and how to characterize the properties of the micro-lenses. 

Oplægsholder

Outreachkoordinator Lilian Skytte eller studerende på instituttet

Indhold

Få en guidet tur på instituttet, hvor vi præsenterer vores spændende forskningsområder og de faciliteter, vi har. Vi tager gerne specifikke ønsker i betragtning, f.eks. en tur i NMR-kælderen eller præsentationen af en helt særlig forskningsgruppe.

Varighed

20-40 min.

Praktiske detaljer

Pga. corona er det i øjeblikket ikke muligt at komme fysisk rundt på instituttet, men vi giver gerne en virtuel gennemgang.

Booking

Kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk

Science Show

Kom tæt på naturvidenskabens fænomener. Meget tæt.

Showmastere

Studerende fra Fysik og Kemi

Indhold

Vores showmastere kaster sig ud i vilde forsøg, når de eksperimenterer med alt det, man ikke skal prøve derhjemme. De leger med ild, flydende kvælstof, tryk og laboratoriets mest farverige stoffer. Gymnasie- og skoleklasser kan glæde sig til et lærerigt, sjovt og tempofyldt show, som bringer naturvidenskabens love og fænomener helt tæt på.

Showet kan bookes på SDU i Odense for mindst 50 personer og max 480 personer.
Showet kan desuden vises på skoler og gymnasier.

Kontakt for booking og mere information: Mail Allan Haurballe Madsen

Temamateriale fra Børne- og Undervisningsministeriet

Ministeriet har i samarbejde med en af vores forskere udviklet undervisningsmateriale med emnet "Mørkt stof". Temaet berører emner indenfor universet og fysikken. Der er udviklet særskilt inspirationskatalog til alle klassetrin.

Forskeren bag

Lektor Mads Toudal Frandsen

Praktiske detaljer

Materialet kan hentes fra EMU Danmarks Læringsportal - Temapakke om Mørkt stof

Oplægsholder

Lektor Thomas Ryttov

Indhold

Jeg vil i dette foredrag fortælle jer om min forskning med at forstå de mest fundamentale teorier, som beskriver vores univers og dets mindste byggesten. Den helt grundlæggende ramme, som vi benytter, hedder kvantefeltteorier, der helt generelt kommer kvantefeltteorier i mange forskellige forklædninger og kan indeholde mange forskellige egenskaber. Det kræver typisk snilde og rigtig god matematisk sans at kunne håndtere dem. Ja, til tider kræver det faktisk verdens største supercomputere for at få dem til at bekende kulør og vise deres sande egenskaber. Først når dette er opnået, kan vi få en forståelse af deres potentiale som en fundamental teori for universet og alle dets mange uløste gåder. På den måde drejer min forskning sig om at forstå universet på det mest grundlæggende niveau, og jeg håber, at i vil gå herfra med en dybere forståelse af hele det komplekse puslespil.

Niveau

Fysik A

Varighed

45 minutter

Praktiske detaljer

Foredraget kan finde sted på SDU, online via zoom eller vi kan besøge klassen.

Bookning

Kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk

 

Oplægsholder

Lektor Carsten Svaneborg

Indhold

I foredraget taler jeg om hvordan sæbe hjælper os med at vaske op, hvordan sæbe molekyler skaber strukturer, hvordan elastikker og lim virker, hvad mælk og mayonnaise har til fælles, og om materialerne, der er både er faste og flydende på samme tid og meget mere. I løbet af foredraget kommer jeg forbi begreber som temperatur, overflade spænding, hydrofob/hydrofil, elasticitet, viskositet og meget andet.

 

Niveau

Fysik B

Varighed

45 minutter

Praktiske detaljer

Foredraget kan finde sted på SDU, online via zoom eller vi kan besøge klassen.

Bookning

Kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk

 

Oplægsholder

Lektor Carsten Svaneborg

Indhold

Plastik og gummi består af polymermolekyler, dvs. lange trådformede sammenfiltrede molekyler. Vores DNA er også polymerer, ligesom de proteiner som alt liv er bygget med. I foredraget introducerer jeg disse polymere og deres materialer og hvordan vi bruger computer simulationer til at visualiserer og forstå hvordan molekylerne giver disse materialer deres nyttige egenskaber.

 

Niveau

Fysik A

Varighed

45 minutter

Praktiske detaljer

Foredraget kan finde sted på SDU, online via zoom eller vi kan besøge klassen.

Bookning

Kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk

 

Oplægsholder

Professor Martin S. Sloth

Indhold

Hvordan opstod universet i big bang, og var der noget før big bang? Det lyder måske som vilde og abstrakte spørgsmål, men hvad ved vi faktisk, hvad ved vi ikke, og hvorfor er det værd at vide mere?

I dette foredrag vil jeg forsøge at besvare disse spørgsmål og også forklare de tre hovedteorier for, hvad vi mener, der var før big bang. Jeg vil også komme med en personlig vinkel og forklare, hvorfor min egen teori (curvaton mekanismen) for oprindelsen af alt stof og struktur i universet forsætter med at være konsistent med de nyeste observationer og komme ind på vores nye paradigme for, hvad den simplest mulige teori for mørkt stof er (Planckian Interacting Massive Particles as Dark Matter).

Niveau

Fysik A

Varighed

45 minutter

Praktiske detaljer

Foredraget kan finde sted på SDU, online via zoom eller vi kan besøge klassen.

Bookning

Kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk

 

Oplægsholder

Lektor Adam Cohen Simonsen

Indhold

Om en af livets vigtigste byggesten, og hvordan fysikere kan bruge membraner til undersøge alt fra ost til nye materialer.

Niveau

Fysik A

Varighed

45 minutter

Praktiske detaljer

Foredraget kan finde sted på SDU, online via zoom eller vi kan besøge klassen.

Bookning

Kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk

 

Oplægsholder

Lektor Michael Andersen Lomholt

Indhold

Om tid og hvorfor tiden altid går fremad, og om tilfældigheder.

Niveau

Fysik A

Varighed

45 minutter

Praktiske detaljer

Foredraget kan finde sted på SDU, online via zoom eller vi kan besøge klassen.

Bookning

Kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk

 

Oplægsholder

Lektor Mads Toudal Frandsen

Indhold

Find ud af, hvordan vores modeller har brug for mørkt stof, hvad vi tror, mørkt stof er, og hvordan vi leder efter mørkt stof.

Niveau

Fysik A

Varighed

45 minutter

Praktiske detaljer

Foredraget kan finde sted på SDU, online via zoom eller vi kan besøge klassen.

Bookning

Kontakt Lilian Skytte på tlf. 6550 2508 eller mail lilsky@sdu.dk

 

Oplægsholder

Lektor Mads Toudal Frandsen

Indhold

Hør lektor på CP3, Mads Thoudal Frandsen, fortælle om mørkt stof i podcast-serien "Vov at vide".

Varighed

17 min.

Link

85 procent af vores univers består af mørkt stof, som vi ikke aner, hvad er.

Oplægsholder

Lektor Mads Toudal Frandsen

Indhold

I takt med at vi ved mere og mere om, hvordan verden er skruet sammen, er verden blevet affortryllet". Sådan (ca.) sagde Max Weber i 1905 på et tidspunkt, hvor naturvidenskaben var godt i gang med at kortlægge vores klodes og livs beskaffenhed, og hvor religion ikke længere var eneste forklaringsmodel på alt. Der er heldigvis stadig fortryllende fænomener både i mennesket, kunsten og naturen. Og bevæger man sig ind i naturvidenskaben, er den i sig selv en opdagelsesrejse fuld af vidundere.

Medvirkende: Johanne Pontoppidan Tuxen journalist og forfatter, Information. Mads Toudal Frandsen lektor i astropartikelfysik, CP3 Origins, SDU.

Dorthea Lind Neuenschwander tilrettelægger.

Carsten Ortmann fra DR er tilrettelægger og vært.

Varighed

56 min.

Link

Supertanker på P1 - Genfortryl verden

Artikelserien "Vi fortæller naturvidenskaben forfra" fra Dagbladet Information.

Oplægsholder

Professor Francesco Sannino

Indhold

Hør professor på CP3, Francesco Sannino, fortælle om sin forskning og universets historie med udgangspunkt i et glas øl. fra serien "Science and Beers".

Varighed

1. tim 27 min.

Link

The history of the universe in a glass of beer

Oplægsholder

Professor Steen Rasmussen

Indhold

Hør professor Steen Rasmussens samtale om kunstig intelligens med journalisten Lone Frank fra Weekendavisen.

Varighed

45 min.

Link

Den Moderne Frankenstein

Oplægsholdere

Undervisere og studerende fra fysikuddannelsen på Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet

Indhold

Webinar om fysikuddannelserne på NAT og TEK. Hør om uddannelsernes opbygning og indhold - bl.a. det fælles førsteår, forskningen og karriere. Mød 2 studerende fra hver sin gren og hør deres mening om fysikstudiet på SDU.

Varighed

2 timer

Link

Se hele optagelsen her.

Indhold

Kurset i Astronomi udbudt på FKF, SDU,  giver i løbet af fem moduler fysiklærere tillægskompetence til at undervise i Astronomi på  gymnasialt niveau.

Praktiske detaljer

Uddannelsen gennemføres næste gang i 2022/2023.

Uddannelsen gennemføres fortrinsvis som fjernundervisning.

Pris: Kr. 30.000 pr. deltager (kurset kan kun tages som et samlet forløb).

Mere information kan ses på denne side.

 

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 6550 3520

Sidst opdateret: 01.12.2020