Skip to main content

Mystreriet om tidens retning

Ifølge de fundamentale naturlove vi kender, så burde vi ikke opleve, at tid har en retning. Dette strider dog mod en fysisk lov, termodynamikkens 2. lov, som gælder på større skala end det helt fundamentale. Løst sagt siger denne lov, at universets samlede uorden vokser med tiden. Hvordan kan det lade sig gøre? Og hvorfor kan vi huske ting fra en retning af tiden, men ikke den anden? Det er et par af spørgsmålene, der vil blive belyst i dette foredrag.
Booking

Kontakt Outreachkoordinator Louise Kindt

E-Mail

Sidst opdateret: 09.08.2023