Skip to main content

Observationskursus i astronomi

Titel: Modul 4: Observationskursus i astronomi

Omfang i ECTS: 5

Placering: efterårssemester 

Kursusniveau: Master

Ansvarlig underviser: Mads T. Frandsen og Anja C. Andersen

Formål:
Formålet med kurset er at sætte den studerende i stand til at planlægge og udføre et observationsforløb. Det vil sige at ansøge om observationstid, baseret på hvordan et bestem objekt bedst kan observeres i løbet af året og på en given nat, hvor længe objektet skal observeres for at nå et specifikt signal-støjforhold, fastlægge hvilke kalibreringsdata der er behov for og vurderer hvilke instrumentelle opsætninger der er nødvendige for observationen.
Kurset bygger på den viden, der er erhvervet i astrofysik kurserne, og giver et akademisk grundlag for den observationelle astrofysik, der er en del af graden.

Formålet med kurset er at give de studerende en introduktion til de centrale elementer af forberedelse, udførelse og data reduktion vedrørende moderne astrofysiske observationer.
I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
•    Give kompetence til at forberede og gennemføre observationer på et moderne observatorium.
•    Give færdigheder i at udtrække astrofysisk relevante oplysninger fra et datasæt og skrive en rapport, der præsenterer konklusionerne på en klar og omfattende måde.
•    Give viden om og forståelse for, hvordan man udfører astrofysiske observationer på en effektiv og omhyggelig måde, dvs. evnen til faktisk at anvende et moderne teleskop og dets instrumentering.

Faglige forudsætninger.
Modulet er en del af et samlet 30 ECTS efteruddannelsesforløb i astronomi og kan kun tages som en del af det samlede efteruddannelseskursus

Indgangskrav: Modulet er en del af et samlet 30 ECTS efteruddannelsesforløb i astronomi og kan kun tages som en del af det samlede efteruddannelseskursus

Målbeskrivelse
For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:
•    navigere i et moderne observatorium
•    udføre basal reduktion af data fra et moderne teleskop
•    planlægge observationer, der kan udføres med et moderne teleskop som f.eks. det Nordiske Optiske Teleskop.

Indhold:

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
•    fase 1: ansøgning om observationstid, astronomiske instrumenter, forberedelse af observationerne (synlighed på himlen og signal-støj overvejelser).
•    fase 2: udførelse af astrofysiske observationer med det Nordiske Optiske Teleskop. Om muligt, vil vi også besøge andre teleskoper på Roque del los Muchachos (f.eks. det svenske solteleskop, Isaac Newton teleskoperne eller det spanske GTC).
•    fase 3: reduktion og formidling af data.

Undervisningsform:
Bemærk at timerne er vejledende
Introfase: 10 timer
Træningsfase  35 timer heraf:
 •    Eksaminatorier 15 timer
 •   Ekskursion: 20 timer
Studiefase:

 •   Kurset har tre elementer: (1) en forberedelsesfase, (2) de faktiske observationer med teleskopet, og (3) en data reduktions- og rapportskrivningsfase.
 •   Observationerne vil ske ved SDU
 •   En endelig rapport skal afleveres baseret på observationsdataene. Rapporten kan skrives individuelt eller i en gruppe på op til 4 studerende. De studerende vil have mindst 2 uger til at aflevere rapporten, og senere indsendelse kan arrangeres med den enkelte kursusansvarlige.

Forudsætningsprøve: Active participation in the course, particularly in the observational part of the course is mandatory

Prøveform: En vejledning som beskriver et observationsforløb for en gymnasieklasse med brug af SDUs teleskoper. Vejledningen skal omfatte forberedelsesfase, selve observationsforløbet og efterfølgende databehandling

Bedømmelsesform: Intern bedømmelse bestået/ikke-bestået

Undervisningsprog: Dansk