Skip to main content

Grundlæggende astronomi

Titel: Modul 1: Grundlæggende Astronomi

Omfang i ECTS: 10

Placering: Forårssemester 

Kursusniveau: Bachelor

Ansvarlig underviser:  Martin S. Sloth, Ilia Solov’yov, Sebastian Hofferberth, Anja C. Andersen

Formål:
Ved kursets afslutning vil den studerende have en grundlæggende introduktion til fysikken bag stjerner, planetsystemer, galakser og universet som helhed. Indeholder grundlæggende begreber omkring solsystemet, stjerneudvikling, galakser og kosmologi samt observationer i moderne astrofysik.

Der vil blive lagt vægt på at de studerende opnår en grundlæggende forståelse af den mest basale fysik (f.eks. tyngekraften, elektromagnetisk stråling, energiproduktion ved kernefusion, osv.) bag de mest centrale fænomener i astrofysikken, dvs. solen, solsystemet, andre stjerner, galakser og universet som helhed.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
•    Give kompetence til kende og kunne anvende kvalitative og kvantitative modeller for astrofysiske fænomener og processer og kunne diskutere deres gyldighed.
•    Give færdigheder i at analysere et astrofysisk problem ud fra forskellige repræsentationer af data og kunne diskutere mulige løsninger.
•    Give viden om hvordan astrofysiske data indsamles, bearbejdes og fortolkes fra forskellige datakilder og resultaterne formidles.

Faglige forudsætninger: Modulet er en del af et samlet 30 ECTS efteruddannelsesforløb i astronomi og kan kun tages som en del af det samlede efteruddannelseskursus

Indgangskrav: Modulet er en del af et samlet 30 ECTS efteruddannelsesforløb i astronomi og kan kun tages som en del af det samlede efteruddannelseskursus

Målbeskrivelse
Kurset tilsigter, at den studerende:
•    Kan redegøre for opbygningen af solsystemet og dets komponenter
•    Kan redegøre for ligheder og forskelle mellem solsystemet og planetsystemer omkring andre stjerner.
•    Kan redegøre for stjerners egenskaber og central elementer i stjernedannelse og stjerneudvikling.
•    Kan redegøre for den overordnede struktur og dynamik af mælkevejen og andre galakser.
•    Kan redegøre for moderne kosmologiske modeller og evidensen, der støtter Big Bang teorien.

Indhold:
Indeholder grundlæggende begreber omkring solsystemet, stjerneudvikling, galakser og kosmologi samt observationer i moderne astrofysik.

Undervisningsform:
Bemærk at timerne er vejledende
Introfase: 54 timer
Træningsfase  32 timer heraf:

•  Eksaminatorier  24 timer
•  Laboratorieøvelser  8 timer

Studiefase: Forelæsninger, regneøvelser, computerøvelser og laboratorieøvelser. Kurset vil indeholde nogle korte projektforløb, hvor de studerende vil få brug for computere. MATLAB eller lignende kan bruges til projekterne.

Prøveform: Skriftlige obligatoriske afleveringer (5 stk.) gennem kurset der udgør 50% af den samlet vurdering samt en mundtlig eksamen (50%).

Undervisningsprog: Dansk