Skip to main content

Galaksers dynamik og mørkt stof

Titel: Modul 5: Galaksers Dynamik og Mørkt Stof

Omfang i ECTS: 5

Placering: Efterårssemester 

Kursusniveau: Master

Ansvarlig underviser: Mads T. Frandsen

Formål:
Formålet med kurset er at introducere fysikken af kollisionsløse gravitationelle mange legeme systemer – herunder galakser, galaksehobe og mørkt stof. Kurset dækker potential teori, bane teori, den kollisionsløse Boltzmann ligning, Jeans ligninger, disk stabilitet relaxation, phase mixing, dynamisk friktion og kinetisk teori.
Kurset bygger på FY504 og giver grundlaget for avancerede studier på kandidat niveau i astrofysik og astropartikelfysik.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
•    Give viden om og forståelse af grundlæggende begreber I galaktisk dynamik og mørkt stof.
•    Præsentere avancerede anvendelser af klassisk mekanik I central astrofysiske systemer – galakser, galaksehobe og mørkt stof.  
•    Give færdigheder til at udføre analytiske og numeriske beregninger I centrale dele af astrofysikken og astropartikelfysikken
•    Give den studerende kompetencer til at lave speciale og phd arbejde indenfor feltet.

Faglige forudsætninger.
Modulet er en del af et samlet 30 ECTS efteruddannelsesforløb i astronomi og kan kun tages som en del af det samlede efteruddannelseskursus

Indgangskrav: Modulet er en del af et samlet 30 ECTS efteruddannelsesforløb i astronomi og kan kun tages som en del af det samlede efteruddannelseskursus

Målbeskrivelse
For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

Give et overblik over de grundlæggende dele af galaktisk dynamik
•    Forstå og anvende central ligninger som den kollisionsløse Boltzmann ligning og Jeans ligning
•    Forstå relevante tidsskalaer og fysiske processer I galaktisk dynamik som relaxations processer og dynamisk friktion.

Indhold:
Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
•    Galakse formation, stabilitet, udvikling og kollisioner af hobe.
•    potential teori, bane teori, kollisonløs Boltzmann ligning, kinetisk teori.  
•    Jeans ligning, disk stabilitet, relaxation, fase mixing og dynamisk friktion.

Litteratur:
•    J. Binney and S. Tremaine: Galactic Dynamics, Princeton Univeristy Press.
•    Notes on Dark Matter.

Undervisningsform:
Bemærk at timerne er vejledende
Introfase: 30 timer
Træningsfase  14 timer heraf:

 •   Eksaminatorier 14 timer

Prøveform: Approval of a written report and an oral exam.

Bedømmelsesform: Intern bedømmelse bestået/ikke-bestået

Undervisningsprog: Dansk