Skip to main content

Astrofysik og Grundlæggende Kosmologi

Titel: Modul 3: Astrofysik og Grundlæggende Kosmologi

Omfang i ECTS: 5

Placering: efterårssemester 

Kursusniveau: Master

Ansvarlig underviser: Chris Kouvaris

Formål:
Kurset har til formål at give en oversigt over stoffets subatomare struktur (atomkerner og elementarpartikler), og en grundlæggende forståelse af stjernernes dannelse, stabilitet og udvikling. Kurset omfatter også en introduktion til Kosmologi, Big Bang Teori og universets udvikling.
Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurset FY507 og giver et fagligt grundlag for at studere emnerne af astrofysik og kosmologi, der er placeret senere i uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
•    Give kompetence til at følge et general relativitets teori  kursus
•    Give færdigheder til at lave analytiske og numeriske udregninger i astrofysik og kosmologi.
•    Give viden om grundlæggende koncepter i astrofysik og kosmologi.

Faglige forudsætninger.
Modulet er en del af et samlet 30 ECTS efteruddannelsesforløb i astronomi og kan kun tages som en del af det samlede efteruddannelseskursus

Indgangskrav: Modulet er en del af et samlet 30 ECTS efteruddannelsesforløb i astronomi og kan kun tages som en del af det samlede efteruddannelseskursus

Målbeskrivelse
For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:
•    vise overblik over de naturkræfter, som betinger stjernernes og Universets funktion og udvikling.
•    vise fortrolighed med reaktionsmekanismer i det subatomare område (kernefysik og elementarpartikelfysik)
•    forstå det grundlæggende af universets udvikling
•    gøre rede for de basale mekanismer i forbindelse med stjernernes fødsel, udvikling og død

Indhold:
Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
•    Stjerners klassifikation og udvikling mekanismer for energifrigørelse og energitransport i stjerner, stjerners slutstadier, galakser,
•    Elementær introduktion til kerne- og højenergifysik, kernesyntese i det tidlige Univers, Big Bang teorien og Universets udvikling.

Litteratur:
•    Halliday, Resnick, Krane: Physics Vol 2, Wiley 5th ed.
•    J. Christensen-Dalsgaard: Stellar Structure and Evolution, Lecture Notes, Aarhus Universitet.
•    B. Ryden: Introduction to Cosmology, Addison-Wesley, 2003.

Undervisningsform:
Bemærk at timerne er vejledende
Introfase: 32 timer
Træningsfase  16 timer heraf:
 •   Eksaminatorier
16 timer

Prøveform: Mundtlig eksamen

Bedømmelsesform: Intern bedømmelse bestået/ikke-bestået

Undervisningsprog: Dansk