Skip to main content

Kursusbeskrivelse

Titel: Efteruddannelseskursus for fysiklærere til undervisningskompetence i astronomi

Omfang i ECTS:  30

Placering: Forårssemester og efterårssemester

Kursusniveau:  Bachelor and Master

Ansvarlig underviser: Martin S. Sloth/Frants R. Lauritsen

Formål:
Dette efteruddannelseskursus omfatter de 30 ECTS undervisning i Astronomi, som er nødvendige for, at fysikere med gymnasial undervisningskompetence i fysik også opnår undervisningskompetence i astronomi.

Efteruddannelseskurset udgøres af 5 moduler, hvis faglige og uddannelsesmæssige indhold er beskrevet i hver sin separate modulbeskrivelse.
Modul 1: Grundlæggende astronomi
Modul 2: Galaksers Dynamik og Mørkt Stof
Modul 3: Astrofysik og Grundlæggende Kosmologi
Modul 4: Observationel Astronomi
Modul 5: Almen relativitetsteori og Kosmologi

I mail af 15. januar 2018 bekræfter undervisningsministeriets fagkonsulent Kim Bertelsen, at kursuspakkens 5 moduler opfylder de faglige mindstekrav beskrevet i vejledningen om tillægskompetence i astronomi.

Faglige forudsætninger:  Kursusdeltagerne har gymnasial undervisningskompetence i fysik

Indgangskrav. Kursusdeltagerne har gymnasial undervisningskompetence i fysik

Målbeskrivelse: Målbeskrivelser findes i de enkelte modulbeskrivelser

Indhold: Kursusindhold findes i de enkelt målbeskrivelser

Undervisningsprog: Dansk

Ansvarligt Institut: FKF

Pris: 30.000 kr