Skip to main content

4,5 mio. kr. til forskning i nye genopladelige batterier

Lektor Dorthe Bomholdt Ravnsbæk fra Institut for Fysik, Kemi og Farmaci har modtaget 4.490.359 kr. fra Carlsbergfondet til udvikling af billigere og mere energivenlige batterier.

Af Marek Bang Poulsen, marek@sdu.dkDorthe Ravnsbæk (Foto: Lars Svankjær)

Dorthe Bomholdt Ravnsbæk forsker i batteriteknologi med henblik på at udvikle billigere og mere effektive materialer til genopladelige batterier.

I de genopladelige litium- og natrium-ion batterier, der produceres i dag, er elektroder opbygget af krystallinske materialer – dvs. materialer, hvis atomer er ordnet i en fast struktur. Dorthe Bomholdt Ravnsbæk vil nu undersøge, om materialer uden samme grad af atomar orden – såkaldt amorfe materialer – kan benyttes til elektroder.

”Projektet vil på sigt kunne resultere i billigere og mere energivenlige batterier, da uordnede materialer kan fremstilles ved mindre krævende processer,” siger Dorthe Bomholdt Ravnsbæk.

Bevillingen fra Carlsbergfondet er et Distinguished Associate Professor Fellowship.

Forskningsprojektets titel er Amorphous electrode materials for rechargeable batteries.

Topfoto: Colourbox
Foto af Dorthe Ravnsbæk: Lars Svankjær

Redaktionen afsluttet: 21.12.2017