Skip to main content
Humanistisk sundhedsforskning

Hvordan afrunder ældre livet?

Hvordan håndteres livet afslutning i en tid, hvor den normale levealder er blevet længere? Og hvor kravene om forebyggelse og genoptræning er større - og mulighederne for livsforlængende behandling flere end for blot få årtier siden?

Aldring er i stigende grad blevet domæne for indsatser orienteret mod sundhed, forebyggelse, genoptræning og behandling - men aldring er meget andet end svækkelse af helbred og fysiske og kognitive funktionsevner. Aldring er også en særlig kritisk livsfase, som indebærer kulturelle, sociale og psykologiske processer.

Disse processer er omdrejningspunktet i et antropologisk studie, som sætter fokus på, hvordan ældre erfarer egen aldring, og hvordan de forvalter livets afrunding gennem konkrete handlinger.

Der sættes også fokus på, hvordan de ældres håndtering af livet afslutning finder sted i en særlig historisk periode, hvor den normale levealder er blevet længere, krav om forebyggelse og genoptræning større og mulighederne for livsforlængende behandling flere end for blot få årtier siden. 

Antropologisk sundhedsforskning

Med et nyt projekt ønsker postdoc Stine Grønbæk Jensen at undersøge om interviews kan give indsigt i det enkelte menneskes subjektive erfaringer og nogle mere holistiske analyser. Det er også håbet, at projektet kan bidrage til refleksioner blandt praktiserende læger om, hvordan de kan understøtte de mere eksistentielle sider af aldring.

Det overordnede formål med projektet er at udvide vores forståelse af de eksistentielle, sociale og kulturelle dimensioner af aldringsprocesser og alderdom.


Hvad betyder det for de ældre at sammenfolde livet på en god måde?

Kontakt

Læs mere om projektet:

Hvordan afrunder ældre livet?

Redaktionen afsluttet: 31.05.2020