Skip to main content
Med støtte fra Fonden Ensomme Gamles Værn

Bogprojekt: At afrunde livet

Fonden Ensomme Gamles Værn har givet støtte til bogprojektet: ”At afrunde livet”. Bogen skal handle om, hvordan de ældste i det danske velfærdssamfund erfarer de eksistentielle sider af aldring og forsøger at håndtere livets afrunding i en kulturel og historisk kontekst, hvor aldring i stigende grad er blevet domæne for statslige indsatser orienteret mod sundhed, forebyggelse, genoptræning og behandling.

På baggrund af et omfattende etnografisk feltarbejde blandt de ældste i Sorø Kommune afsøges det, hvordan forandringer forbundet med aldring og livets afslutning håndteres gennem hverdagens levede liv.

Omdrejningspunktet er, hvordan de ældre gennem subtile og kreative handlinger kæmper for at finde mening, føle sig elsket og anerkendt eller for at bevare deres værdighed og en følelse af at have en vis kontrol over deres liv og død. Det undersøges samtidig, hvilket kulturelt sprog de ældre har til rådighed i deres forsøg på at håndtere eksistentielle dilemmaer, og i hvilke sociale sammenhænge, de kan gøre det. Formålet med projektet er at udvide vores forståelse af de eksistentielle, sociale og kulturelle dimensioner af aldring og at kvalificere debatten om den medikaliserede aldring og død.

Bogen baseres på viden tilvejebragt gennem et 2-årigt postdoc-projekt om aldring, der er forankret på Dansk Center for Aldringsforskning, Syddansk Universitet og er del af en større tværfaglig satsning (DARCIII) finansieret af VELUX. Bog og projekt udføres af antropolog, ph.d. Stine Grønbæk Jensen.

Læs mere her

Finansiering

Projektet modtager støtte fra Fonden Ensomme Gamles Værn på 430.500 kr.

Kontakt

 

Redaktionen afsluttet: 27.08.2021