Skip to main content

Aldringsforskning

Dansk Center for Aldringsforskning
Vi lever længere og heldigvis tyder vores forskning på, at de ekstra år er ’gode år’ og ikke blot ’livsforlængende’. Men det er dog sjældent uden udfordringer at nå en meget høj alder - så det er godt at forske i, hvad der er vigtigt for at bevare en vis flyvehøjde og kvalitet i livet. 
 

Vigtige spørgsmål

Sundhed, behandling og trivsel blandt de allerældste er et centralt tema og forskningen har fokus på følgende spørgsmål:

  • Hvad ved vi om sundhed, behandling og trivsel hos de allerældste danskere i livets sidste år?
     
  • Hvordan har sundhed, behandling og trivsel i de sidste leveår ændret sig i Danmark gennem de seneste årtier?
     
  • Hvilke muligheder er der for en bedre behandling i de sidste leveår?
     
  • Skal vi til at forstå trivsel på en anden måde?

Læs mere her: De sidste leveår - sundhed, behandling og trivsel


Økonomisk støtte

Dansk Center for Aldringsforskning har eksisteret siden 2008, hvor en bevilling fra VELUX FONDEN gjorde etablering og fem års aldringsforskning mulig. En ny bevilling på 25 mio. kr. fra den samme fond i 2013 muliggjorde at centeret videreførtes som DARC II 2013-17 med fokus på forskning i ældres kognitive evner; og i 2018 gjorde endnu en bevilling på 10 mio. kr. det muligt at udvide samarbejdet. 

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er almennyttige fonde stiftet af Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

 

Fokus på de allerældste

Hvad ved vi om sundhed, behandling og trivsel hos de allerældste danskere i livets sidste år?

Helbred

Behandling af de ældste

Hvilke muligheder er der for bedre behandling og omsorg i de sidste leveår?

Behandling

Ældre i litteraturen

Hvordan bliver de sidste år af livet fremstillet i vor tids skønlitteratur?

... en slutning, eller?