Skip to main content

Ph.d

Det kan være til stor gensidig nytte at få en Ph.d studerende (forsker under uddannelse) tilknyttet en privat eller offentlig virksomhed. Inden for CESFOs forskningsområder er der flere PhD-studerende ansat på Syddansk Universitet, både direkte tilknyttet et forskningsprojekt og/eller samarbejdspartner eller alment på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse i Kolding.

Der er flere muligheder:

  • Bliv ph.d studerende på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse (IER) inden for et af instituttets mange forskningsområder

Kontakt institutleder Ann Højbjerg Clarke 
 

  • Bliv projekttilknyttet ph.d studerende. Du bliver ansat på instituttet, med en projektbeskrivelse der ligger inden for et fast defineret eksternt finansieret forskningsprojekt. Arbejdet sker i samarbejde med en projektgruppe. 

Kontakt leder for CESFO Per Vagn Freytag eller 
institutleder Ann Højbjerg Clarke

  • Bliv Erhvervsph.d studerende. Du bliver ansat i en virksomhed, men har samtidig en stærk tilknytning til universitetet, hvor også op til halvdelen af arbejdstiden ligger. Formålet med denne form er at: 
    • Uddanne forskere med indsigt i de erhvervsmæssige aspekter af forskning og udvikling
    • Fremme udviklingsmulighederne for dansk erhvervsliv
    • Opbygge netværk til udveksling af viden mellem virksomheder og forskningsinstitutioner.

Se ministeriets hjemmeside for mere information eller
kontakt institutleder Ann Højbjerg Clarke