Markante resultater

DynaLight software kan sikre gartnerier besparelser på 25-50%

Forskere ved Center for Energy Informatics har udviklet softwaren DynaLight NG, som kan give besparelser på mellem 25-50% for væksthusgartnerier.

Gartnerier er blandt de 5 mest energiforbrugende virksomheder i Danmark, samlet set står de for ca. 1% af det samlede danske el-forbrug. Energibesparelser er derfor af stor betydning for denne branche. Ydermere bevæger vi os mod brugen af mere vedvarende energi, som medfører udsving i energipriserne, som også har stor betydning for gartnerierne. Væksthuslys er den primære energisluger i gartneribranchen, derfor er muligheden for at styre sit forbrug efter energipriserne af væsentlig betydning for gartneriernes fortsatte konkurrencedygtighed.

Center for Energy Informatics har udviklet DynaLight og DynaLight NG et værktøj, som gør det muligt for gartnerierne dynamisk at tilpasse deres forbrug af kunstlyst til energipriserne.

Undersøgelser viser at det er muligt for gartnerierne ved hjælp af DynaLight NG at tilpasse deres brug af kunstlys til energipriserne, uden at dette har en negativ effekt på planteproduktionen, hverken når det kommer til kvalitet eller produktionstid. Faktisk har det vist sig at gartnerier ved hjælp af DynaLight NG har mulighed for at styre produktionstider mere præcist end ved hjælp af traditionel klimakontrol. Forsøg viser desuden at den opnåede energibesparelse, ved brug af DynaLight NG, afhænger af den installerede lampetype. Når DynaLight NG bruges sammen med SON-T lamper opnås en besparelse på 25% sammenlignet med traditionel klimakontrol, men skifter man fra SON-T lamper til LED, vil man opnå en yderligere besparelse på 50%.

 

COORDICY - et væsentligt internationalt forskningsprojekt inden for bygningsrenovering


Projektets mål er er reducere energiforbruget i nye og eksisterende bygning, således at de lever op til de politiske mål i USA og Danmark. Til at nå disse mål vil der blive udviklet og afprøvet innovative software-værktøjer til forbedring af energieffektiviteten. Dette vil ydermere gøre   bygningerne parate til at være aktører i et fremtidigt fleksibelt el-marked. Projektet er støttet af Innovationsfonden og har et samlet budget på 42,5 mio. kr.

I 2020 skal energiforbruget i nye bygninger i Danmark være reduceret med 75% og i 2050 skal energiforbruget i eksisterende bygninger være reduceret med 50%. I USA er målet, at energieffektiviteten skal være fordoblet i 2030. Dette skal opnås via øget intelligens i bygninger samt energirenovering af eksisterende bygninger.

Mange bygninger lever ikke op til den energiperfomance, de er designet til. Det er der flere årsager til f.eks. brugeradfærd, mangelfuld styring eller defekter ved bygningen. COORDICY giver os en unik mulighed for at udvikle og afprøve innovative software-værktøjer til forbedring af energi-effektiviteten for nye og eksisterende bygninger. Softwaren samler data om relevante faktorer som brugeradfærd, vejrudsigter, bygningskonstruktion, termiske egenskaber, bygningssystemer samt deres gensidige samspil, i en samlet optimeringsmodel der kan give præcise anvisninger på, hvordan bygninger skal styres, så energiforbruget står i forhold til deres oprindelige design uden at kompromittere bygningskomforten.

Læs mere om COORDICY projektet.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies