SmartGreen

Væksthusproduktion inden for frugt og grønt samt prydplanter er en væsentlig faktor i Nordsøområdet med et årligt output på 9 mia. € og mere end 500.000 beskæftigede indenfor området. Det omfatter mere desuden mere end 10.000 SMV’er.

Men alle producenter i Nordsøområdet står over for ensartede udfordringer i form af stor afhængighed af energi og vand. Der er derfor behov for nye metoder til reducere brugen af energi, vand og kemikalier samt at nedsætte CO2 udledningen.

I nærværende projekt vil vi kombinere brugen af Big Data med praktiske demonstrationer i SMV’er for at opnå grønnere, bæredygtige og mere energieffektive produktionssystemer. Målet er at øge energieffektiviteten med 10%.  For at nå dette mål kræves en indsats på tværs af landgrænser for at udnytte kompetencer.

SmartGreen samler erfarne forskningsgrupper og SMV’er for at skabe synergi og dermed skabe en grønnere industri i Nordsøområdet. Herigennem kan vi sikre fortsat økonomisk vækst i Nordsøområdet samtidig med, at vi får miljømæssige fordele så som mindre forurening, lavere udslip og bedre udnyttelse af ressourcerne.

Projektperiode:

 1. juli 2017 til 30. april 2021

 Totalbudget:

3.259.847 €

 Funding:

Den europæiske Fond for Regional Udvikling - Nordsøprogrammet

 Forskningsinstitutioner:

Institut for Fødevarer, Århus Universitet, DK
Center for Energy Informatics, Syddansk Universitet, DK
Hochschule Osnabrück, Tyskland
TNO, Holland
Norsk Institutt for Bioøkonomi, Norge
University of Lincoln, UK
Landwirthschaftkammer Niedersachsen, Hannover-Ahlem, Tyskland
Provinciaal proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen, Belgien
Proefcentrum voor Sierteelt, Belgien

 Øvrige partnere:

Knud Jepsen, Danmark
Urban crops, Belgien
Potplantenkwerkerij Dirk Mermans, Belgien