IEA - Annex67

Forventningen om udrulning af store mængder af vedvarende energikilder kan have store konsekvenser for stabiliteten i energinettet. Det vil derfor blive nødvendigt at kontrollere energiforbruget, så det matcher energiproduktionen til et hvert givent tidspunkt. Den indbyggede energifleksibilitet i bygninger kan udnyttes til at stabilisere energinettet og muliggøre en højere grad af vedvarende energiteknologier.

En bygnings energifleksibilitet er evnen til at kontrollere energiforbrug og –produktion i forhold til lokale klimaforhold, brugerbehov og situationen i energinettet. Energifleksibilitet i bygninger åbner derfor op for styring af forbruget i form af demand-respons baseret på behov i det omkringliggende net.

Energifleksibilitet kan opnås på flere måder. Eksempelvis har alle bygninger en termisk masse indlejret i deres konstruktion, som gør det muligt at lagre en vis mængde varme. Afhængigt at mængden og fordelingen, samt op- og afladning af massen er det muligt at udsætte aktiv opvarmning eller køling af bygningen i et givent tidsrum uden at kompromittere komforten i bygningen. Og hvis den termiske masse er forvarmet eller – kølet, men fortsat inden for normal rumtemperatur, forud for nedlukningen af varme- eller kølesystemet, så kan nedlukningstiden tilsvarende forlænges.

Dybdegående viden om den energifleksibilitet, som bygninger kan tilbyde, er vigtigt for det fremtidige design af smarte energisystemer og – bygninger. Denne viden er ikke kun vigtig for energiselskaberne, men er også nødvendig for virksomheder til udarbejdelse af forretningsplaner for produkter og services, der understøtter udrulningen af Smart energi. Ydermere er det væsentligt for regeringer og beslutningstagere at have denne viden, når det fremtidige energisystem skal udformes.

Projektperiode:
1. oktober 2017 - 31. marts 2019

Totalbudget:
DKK1.496.525

Bevillingsgiver:
EUDP

Partnere i EUDP bevillingen:
Syddansk Universitet
DTU Compute
Aarhus Universitet

I Annex67 deltager desuden parter fra Østrig, Belgien, Canada, Kina, Finland, Frankrig,
Tyskland, Irland, Italien, Norge, Portugal, Spanien, Schweiz, Holland og Storbritanien.

Energiteknologisk udvikling og demontration (EUDP)

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies