Projekt: DSEN

Debatter om sunhedsfaglige emner på nettet

Projektet fokuserer på at undersøge, hvordan "almindelige mennesker" kommunikerer om emner af sunhedsfaglig karakter i et online debatforum, der har sundhed og helbred som omdrejningspunkt.
Det omfatter også at undersøge hvordan emner af sunhedsfaglig karakter behandles, beskrives og håndteres. Foruden at undersøge hvilke forståelser af sygdom, helbred, krop og sind, der vises orientering imod samt undersøge hvilke karakteristika, der kendetegner det diskursive arbejde, der udføres i disse interaktioner.

Projektet vil ligeledes undersøge anvendeligheden af den diskurspsykologiske tilgang. Denne tilgang er valgt, fordi den med sine teoretiske antagelser, der stammer fra etnometodologien, fokuserer på at undesøge hvilke metoder mennesker bruger til at skabe fælles forståelse. Udfordringen ved at anvende diskurspsykologien ligger på det metodiske plan, idet diskurspsykologien normalt fokuserer på at beskrive de ressourcer, mennesker bruger i mundtlige samtaler, og da interaktioner på nettet har helt andre forudsætninger end mundtlig kommunikation, kan det forventes, at de samme ressourcer kan bringes i spil når mennesker kommunikerer online.


Elisabeth Andersen står for dette projekt.