Sundhedskommunikation

Forskning inden for interaktion i sundhedsvæsnet har især beskæftiget sig med at afdække aspekter af kommunikationen mellem læger og patienter. Undersøgelser der tager udgangspunkt i optagelser af naturligt forekommende interaktion fokuserer på hvordan hhv. læger og patienter bidrager i læge-patientsamtalens forskellige faser såsom den indledende fase, hvor årsagen til samtalen fastslås, fasen, hvor der er fokus på at stille en diagnose, og fasen, hvor behandlingsmuligheder diskuteres. Detaljerede analyser af interaktionernes forløb bidrager til at få indsigt i almindelig samtalepraksis i læge-patient-samtaler samt indsigt i både læge- og patient-perspektiver og -forståelser. Dette er nødvendigt for at kunne foreslå muligheder for forbedringer i kommunikationen i sundhedsvæsnet.