Logopædisk intervention

Forskning i logopædisk intervention, herunder udredning, behandling og evaluering, ser dels på mødet imellem børn og voksne med tale- og sprogvanskeligheder og professionelle behandlere, dvs. logopæder, og dels på dagligdags samtale, hvor vedkommende med tale- og sprog vanskelighederne indgår.