Audiologisk intervention

Forskning i audiologisk intervention, herunder udredning, behandling og evaluering, ser dels på mødet imellem børn og voksne med hørenedsættelser og professionelle behandlere, dvs. audiologer, og dels på dagligdags samtale, hvor vedkommende med hørenedsættelse indgår.