Habilitering og Rehabilitering

Nogle af centrets væsentligste forskningsretninger er forskning i Habilitering og Rehabilitering. Centrets forskning forfølger primært to interesser

1) Handicapforskning

Centrets Handicapforskning fokuserer på personer med langvarige intellektuelle, sensoriske og/eller fysiske funktionsnedsættelser med kommunikationsvanskeligheder til følge i interaktionelt/ kommunikativt samspil med personer uden sådanne funktionsnedsættelser eller med andre ligestillede. Hensigten med centrets forskning er at bidrage til paletten af interventionsmuligheder i undervisningen af personer med kommunikationsvanskeligheder og i rådgivningen af pårørende. Denne undervisning sigter mod habilitering eller rehabilitering af mennesker med handicap.

2) Sundhedskommunikation

Centrets forskning i Sunhedskommunikation fokuserer på hvordan personer med forskellige former for korte eller langvarige lidelser opnår en fælles forståelse af f.eks. deres situation eller af deres lidelsers karakter i interaktion med ligestillede, fagpersoner eller pårørende. Forskningen beskriver hvordan en fælles forståelse opnås ved brug af forskellige metoder og resourcer som chat, blogs eller face-to-face interaktion.