Kommunikative resurser og digitale platforme i institutionel interaktion

Forskningen i brugen af kommunikative resurser og digitale platforme fokuserer på, hvordan klienter, patienter, borgere, elever og ansatte i danske institutioner udfører deres aktiviteter ved at koordinere materielle kommunikative resurser og digitale platforme med andre konventionelle interaktionelle resurser. Sigtet er at opnå indsigt i, hvordan en fælles forståelse opnås igennem en sådan koordinering samt hvordan koordineringsmulighederne er alternerende eller komplementerende.  

Forskningen retter sig såvel mod undersøgelser af, hvordan resurser og digitale platforme bruges som i, hvordan klienter, patienter, borgere og elever trænes i at bruge dem.