Andet- og fremmedsprog

Indenfor andet- og fremmedsprogsforskningen analyseres interaktion i dagligdagssamtaler, hvori person med andet/fremmedsprog indgår. Herudover analyseres institutionelle læringssituationer som f.eks. klasseværelset med henblik på at beskrive andet/fremmedsproglig sprogbrug og læring/undervisning.