Fokus områder

Gennemgående for alle fokusområder er en særlig interesse for kvalitative empiriske undersøgelser af, hvordan mennesker opnår en fælles forståelse, når de interagerer. Centret fokuserer især på interaktion, hvor mennesker deltager, der er fysiologiske, kognitivt, socialt, sprogligt og dermed kommunikativt udfordrede. Forskningsmetoderne falder primært inden for det etnografiske område, idet a) informanter observeres i deres interaktioner, b) interaktionerne video-/lydoptages eller c) arkiveres fx i form af chatkommunikation.

Fokusområderne inkluderer følgende: 

- Afasi 

- Alternativ- og komplementerende kommunikation

- Andetsprog

- Metodisk koordinering til opnåelse af fælles forståelse i interaktion:

  • Sprog
  • Gestik
  • Krop
  • Blikretning
  • Materielle objekter/artefakter