Center for Social Praksis og Kognition

Center for Social Practices and Cognition (SoPraCon) er en del af Institut for Sprog og Kommunikation ved Syddansk Universitet. Centret anvender kvalitative metoder, især etnometodologiske og konversationsanalytiske (EMCA). Forskningen fokuserer på, hvordan vi som mennesker opnår en fælles forståelse i og igennem social interaktion. Dermed udgør forskningen en del af forskningen i det danske velfærdssamfund, idet den undersøger, hvornår og hvordan vi via vores sproglige og kommunikative kompetencer inddrages i og deltager i samfundet. Ligeledes beskæftiger forskningen sig med de tilfælde, hvor vi ikke inddrages i og deltager i samfundet, samt hvornår og hvordan vi eventuelt kan komme til det igen. Dette undersøges i hverdagslivet såvel som i institutionelle sammenhænge. Centrets forskning kan inddeles i følgende delområder:

 • Habilitering og rehabilitering inden for audiologopædi
  • Aphasia Therapy
 • Kommunikative resurser og digitale platforme i institutionel interaktion
  • Social Media Interaction 
 • Habilitering og rehabilitering vha. robotteknologi 
 • Kognitivefunktionsnedsættelser og kommunikation
  • Interactions in Dementia Care
 • Andet- og fremmedsprog
  • Language stimulation for early second language learners in preschool 

SoPraCon er en del af forskningsenheden PIPE, der i professionel interaktion og ekspertise samler forskere (primært EMCA-analytikere) på tværs af Campus Odense, Campus Kolding og Campus Sønderborg under Syddansk Universitet. 

 

Workshop om afasi

Den 14. maj 2018 afholdes en workshop om afasiintervention (multimodal tilgang og tidlig fase) på SDU med gæsteforelæsere Miranda Rose, La Trobe University, Australien og Erin Godecke, Edith Cowan University, Perth, Australien. Logopæder og andre fagpersoner samt studerende er velkomne. Mere information om arrangementet og tilmelding følger. Der vil være en lille egenbetaling for folk udefra. Kontaktperson Jytte Isaksen (jisa@sdu.dk)

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies