Forskningsnetværk

Center for Middelalder- og Renæssancestudier samarbejder med forskellige andre centre og institutioner, for derigennem at kunne dele den nye forskning i og omkring middelalderen. Samarbejdet omfatter bl.a.: