Skip to main content

Seminarer 2014

Karneval, kalkmalerier og kirkespil 

Et seminar til ære for Leif Søndergaard, der går på pension d. 1. september 2014
Arrangør: Center for Middelalderstudier, SDU
Mandag den 25. august 2014 kl. 13.15-17.30 i lokale 0 99, SDU


Program
13.15 Anu Mänd, University of Tallinn: The Power of Women: Carnivalesque Motifs in Late Medieval Estonian Art.
14.00 Tom Pettitt, Syddansk Universitet: In Pursuit of the Medieval English Carneval
14.45 Martin Wanggaard Jürgensen, Danmarks Kirker: Mellem Dogmatik og Magi: Træskomalerens billedverden
15.30 Kaffe
16.00 Nils Holger Petersen, Københavns Universitet: Knud Lavard og ludus de sancto Kanuto
16.45 Lars Bisgaard, Syddansk Universitet: Gildesegl
17.30 Reception

Alle er velkomne! 

**********

Medieval martial art in writing and fighting: Historical sources and experimental archaeology

Fredag den 12. september 2014
kl. 10-13.30

Mødelokalet "Lysningen", Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M

Middelalderens kampkunst i kilder og i praksis

På fredag den 12. september arrangerer Nyborg Slot/Østfyns Museer et forskerkredsmøde om middelalderens kampkunst sammen med Middelaldercentret ved Syddansk Universitet og det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Det sætter fokus på fægtemanualerne fra middelalderen og renæssancen, der er en unik kildegruppe til den vesteuropæiske kampkunst, f.eks. hvordan man kan arbejde med dem i praksis. Forskerkredsmødet fungerer samtidig som optakt til Nyborg Kampdage i weekenden 13.-14. september, hvor en del af teorierne omsættes til formidlingspraksis, blandt andet i forbindelse med landets største middelalderlige storslag.

Europæisk kampkunst
Den middelalderlige europæiske fægte- og kampkunst er en vigtig del af den vesteuropæiske kulturarv. Den har længe stået i skyggen af den kampkunst, som vi kender fra både Japan og Kina. Dette er dog ikke helt retfærdigt, da der findes kilder til en mindst ligeså veludviklet kampkunst i Europa. Den er beskrevet i fægtemanualer, der går helt tilbage til starten af 1300-tallet. Denne unikke kildegruppe beskriver kampsystemer for alle former for nærkamp både med og uden våben. Men hvordan skal de forstås og tolkes? Hvad fortæller de om middelalderens og renæssancens krigskunst i Europa? Hvem skrev dem og til hvem? Forskerkredsmødet vil fokusere på disse emner.

Gæsteforsker
Vi har inviteret en gæsteforsker fra universitetet i Geneve, Daniel Jaquet, der har skrevet en ph.d.-afhandling om middelalderen kampkunst, dens kilder og praksis – også naturvidenskabeligt. Med elektroder har han undersøgt, hvordan rustningen påvirker kroppens bevægelser holdt op imod kildernes beskrivelser. Fra Nyborg Slot vil Claus Frederik Sørensen og Mathias Schmidt Tryggedsson hver præsentere deres forskning i henholdsvis renæssancens fægtemanualer og forsøg med forskellige sværdtypers effekt mod forskellige rustningstyper.

Forskning og formidling
Et er, at vi skal forstå kilderne som skriftlige kilder, hvem skrev dem, til hvem, hvem læste dem, og hvordan blev de brugt og andre tilsvarende spørgsmål. Noget helt andet er at forstå og begribe selve kampkunsten. Hvad kan lade sig gøre, præcis hvordan blev teknikkerne udført? Der er brug for eksperimentel arkæologi. Helt simpelt: prøve at genskabe øvelserne på baggrund af kilderne både med og uden rustning. Og hvordan har det så fungeret i praksis, altså fra træning til virkelig kamp? Nyborg Kampdage er netop et møde mellem landets middelalderlige kampgrupper, der formidler middelalderens krigskunst over hele landet. Vi ønsker at styrke den faglige baggrund og dermed samarbejdet om formidlingen, som grupperne varetager. På samme tid kan vi få et indblik i, hvordan teknikkerne kan virke i kampens hede. Tilsammen håber vi både at øge vores faglige viden og kunnen både forsknings og formidlingsmæssigt, og være med til at udvikle nye metoder til at forstå og tolke kildematerialet – både de skriftlige kilder, billedmaterialet og de fysiske levn.

Foto: Illustration fra Hans Talhoffers fægtemanual fra midten af 1400-tallet. En version befinder sig på Det kongelige Bibliotek i København. Foto: Det kongelige Bibliotek, København.

Program:

10.00 Velkomst ved Carsten Selch Jensen, Københavns Universitet

Medieval martial art in writing
10.15-11.45 The gesture, the word and the image: the art of combat put in writing at the end of the Middle Ages
Daniel Jaquet, University of Geneve
Renaissance martial arts in Denmark – the Sources, the Patrons and the Masters
Claus Frederik Sørensen, Nyborg Slot/Østfyns Museer
11.45 Kort kaffepause

Medieval martial art in fighting
12.00-13.30 Medieval swordsmanship – an experimental archaeological presentation
Mathias Schmidt Tryggedsson, Nyborg Slot/Østfyns Museer
Fighting in armour: Experimentation of the energy expenditure and the limitation of movements
Daniel Jaquet, University of Geneve