Skip to main content

Seminarer 2008

Korstogenes spor

Korstogsarkæologi og nye perspektiver i Skandinavisk korstogsforskning

 

 

 Forskerkredsmøde

Onsdag d. 17. december 2008

Kl. 12.30-15.30

Lokale O99

 

Middelaldercentret ved Syddansk Universitet, Odense

Dansk korstogsforskning er inden for de sidste år vokset frem som en selvstændig gren inden for dansk middelalderhistorie. Det har resulteret i en række nye perspektiver både på dansk – og skandinavisk – middelalderhistorie og på international korstogsforskning. Korstogenes betydning for Skandinavien diskuteres nu både af historikere, arkæologer og kunsthistorikere i de øvrige skandinaviske lande og de baltiske stater under indflydelse af nye teorier og metoder. Dette forskerkredsmøde vil præsentere aspekter af denne nye forskning samt introducere begrebet korstogsarkæologi i en skandinavisk sammenhæng.

Program

12.30 Introduktion: Nye perspektiver i Skandinavisk korstogsforskning

Janus Møller Jensen, Syddansk Universitet

13.00 Korstågsarkeologi – ett nytt perspektiv pa ett gammalt material

Christer Carlsson, Östergötlands Länsmuseum/Syddansk Universitet

13.30 Korstog i sten – arkæologiske spor efter de baltiske korstog

Dorthe Wille Jørgensen, Danmarks Borgcenter

14.00 Kaffe

14.30 Korstog i højmiddelalderlig dansk helgenlitteratur

Per Seesko, Syddansk Universitet

Svend III Grathe. Hengiven korsfarer eller vantro hund? Svend Grathes kongegerning set i lyset af korstogsbevægelsen

15.00 Nikolaj Slot Andersen, Syddansk Universitet

15.30 Afslutning