Skip to main content

Tidligere

FORSKERKREDSMØDER 2006

’Den sorte Død og agrarkrisen i senmiddel-alderen’
Forskerkredsmøde med professor Janken Myrdal fra Uppsala Universitet.
Mandag den 27. februar 2006, kl. 14.15-16.00 i lokale U 95, Odense Campus.

‘Goternes Sprog, Historie og Efterliv’
Onsdag den. 15. marts 2006 kl. 13.00- 17.00 i lokale U 99, Odense Campus
I samarbejde med Sproghistoriekredsen ved Institut for Sprog og Kommunikation indbød Center for Middelalderstudier til forskerseminar.
Oplægsholdere: Hans Frede Nielsen, Flemming Talbo Stubkjær, Tønnes Bekker Nielsen, Tore Nyberg, Mette Bruus, Christian Benne, Marianne Børch og Bo Hakon Jørgensen; alle SDU.

‘Rituals of Power in the Middle Ages and in Early Modern Time’
Gæsteforelæsning med Prof. Dr. Gerd Althoff og Prof. Dr. Barbara Stollberg-Rilinger; begge Münster Universitet.
Torsdag den. 23. marts 2006, kl. 13.00-15.00 i lokale U 96, Odense Campus.
Professor Althoff er et af de store navne inden for tysk middelalderforskning. Forelæsningen blev med udgangspunkt i et studium af ritualer afholdt med fokus på samspillet mellem konger og vasaller, som det fandt sted fra det 10. til det 18. århundrede. Målet var at vise, hvordan en gensidig påvirkning etablerede orden via ritualer, og hvordan ritualerne reflekterede begge parters position over for hinanden. Vasallernes tiltagende magt skabte således nye symbolske former i tidsrummet.

‘Why were the Templars arrested in 1307?’
Forskerkredsmøde med professor Malcolm Barber, Reading Universitet.
Onsdag den 5. april 2006 kl.13.15-15.00, i lokale U 91, Odense Campus. Professor Barber er en af vor tids største kendere af tempelherrerne, deres historie, deres skrifter og kætterprocessen imod dem.

’Helgener og kristningen af Skandinavien’
Seminar 27. og 28. april i lokale U 77, Odense Campus.
Oplægsholdere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark.

’Humanister og korstog i 1400-tallets Renæssance’
Forskerkredsmødet afholdes i maj, nærmere information følgerFORSKERKREDSMØDE 2005

Gæsteforelæsning med Ruthy Gertwagen
Tirsdag d. 1. november 2005, kl. 13.00-15.00 i U 27A.
Ports and port towns in the Midterranean, Roman period till the late middle Ages

Forskerkredsmøde om vikinger.
Tirsdag d. 26 april 2005, kl. 14-17 i U99.
Frederik Petersen, Aberdeen Universitet: Vikingernes Imperium.
John Lind, SDU: Vikingerne imellem Imperier

Forskerkredsmøde Fynske antikvarer
Onsdag d. 27. april 2005 kl. 14.00 til 17.00 i U 99
Tore Nyberg: Cornelius Hamsfort. Humanisten og Sct. Knuds kloster i 1500-tallet  Birgitte Bøggild Johannsen: Slægten Bircherod. Et antikvarisk dynasti fra tiden omkring år 1700. Niels Henrik Holmquist-Larsen: "Sagas yndede og trofast hengivne Søn" - om Lauritz Schebye Vedel Simonsen til Elvedgård, 1780 - 1858. Jakob Tue Christensen: Antikvaren som arkæolog. De fynske antikvarer som arkæologisk kilde

 
Forskerkredsmøde om Dna og historie.
Onsdag d. 11. maj 2005, kl. 14-17. med Hans Chr. Petersen og Jesper Boldsen, i U99.

 


Forskerkredsmøder tidligere år


Rom –Byen som monument: Docent, dr.phil., Jacob Isager: Roms byplan fra Augustus til kirkens indtog; Professor, Helge Gamrath, Institut for Historie, Aalborg: Linien fra antikken til 14-1500 tallets romerske by (13. februar)

 Kærlighedens veje og vildveje: Professor emeritus John Pedersen, København, Elskoven i troubadurlyrikken; Oversætter emerita, Kajsa Meyer, Kærlighed og krig ved Kong Arthurs hof, København (26. marts)

 The Northsea Empire c.800-1250: Frederik Pedersen, Aberdeens universitet; Angelo Forte, Aberdeens Universitet (29. april)

 Forskerkredsmøde: Dr. Christian Radtke: Neue Überlegung zum Jelling-Komplex, Archäologisches Landesmuseum, Schleswig-Holstein; Lektor, Tore Nyberg: Erich Herzog og den ottonske by (27. oktober)

 Runesproget i Danmark i de ældste tider: Professor, Hans Frede Nielsen, Sprog og Kommunikation, Odense (26. november)