Skip to main content

2014

6. februar 2014 kl. 14-17 i U 152: Forskerkredsmøde om New Medievalism i moderne international politik:
Casper Sylvest, SDU: "'Neo-medievalism som begreb i international politik teori"
Jeppe Strandsbjerg, CBS: "Kartografiens historie og forståelsen af rum, territorialitet og suverænitet i international politik"

********************

Forskerkredsmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 14-17 i U 142

med Lisbeth Imer, Nationalmuseet, og Leif Søndergaard, SDU.

Lisbeth M. Imer, museumsinspektør, seniorforsker, ph.d./curator, Nationalmuseet:

Abracadabra - middelalderens blyamuletter i Danmark

Indtil for få år siden var blyamuletter så godt som ukendte, men siden metaldetektorerne kom til, er antallet vokset med lynets hast. I dag kender vi mere end 60 små amuletter af bly i Danmark. De kan have lange indridsede tekster, som giver et indblik i middelaldermenneskets tankegang.

Teksten er skrevet på tynde blyplader på op til 10 x 10 centimeter i størrelse, hvor man med sirlig skrift har ridset sit budskab. Blyamuletterne stammer fra middelalderen, og langt de fleste af dem er forfattet på latin og skrevet i runer. Amuletterne rummer mere eller mindre uforståelige tekster, der spænder fra trylleord, blandt andet ’abracadabra’ over uforståelige tekster til lange passager herunder indledningen til Johannesevangeliet, som det ses på en blyamulet, der dukkede op på Ærø sidste år.

Blyamuletterne er næsten altid fundet som sammenfoldede små pakker eller rullet sammen i ruller, og i mange tilfælde kan de enkelte lag ikke længere vristes fra hinanden – de er simpelthen rustet sammen. I disse tilfælde må vi nøjes med at prøve at få mening ud af den tekst, der i heldige tilfælde kan være bevaret på ydersiden.

Foredraget vil give et overblik over de amuletter, som er fundet i Danmark og diskutere de perspektiver, forskningen i blyamuletter kan have.

**********************

 

Leif Søndergaard, lektor, ph.d., SDU

Middelalderens magiske formler - deres strukturelle opbygning.

Magiske formler kan variere stærkt, både i indhold og i opbygning, men der er en række genkommende elementer. Med inspiration fra Propps funktioner i hans analyser af folkeeventyr vil jeg undersøge,

- hvilke elementer, der er karakteristiske for formlerne,

- om de kan tilskrives en status som funktioner

- om de optræder i samme rækkefølge i en fast forløbsstruktur.

En række af de længste og bedst kendte formler fra en dansk / skandinavisk sammenhæng vil blive analyseret som led i undersøgelsen.

***************

"Bibelen og udryddelsen af vantro." Befaler Bibelen at udrydde de vantro? Sådan er den blevet tolket, men er det en rimelig læsning?

Forskerkredsmøde torsdag d. 8. maj 2014 kl. 14-17 i "Gennemsigten 1" på Bøgene, SDU

Kasper Dalgaard, Institut for Bibelsk Eksegese, KU: "Hug alle ned med sværdet" - Guds glødende vrede og den hellige krig i Bibelen.

Kurt Villads Jensen, Institut for Historie, SDU: "Jo kortere de lever, desto mindre synder de" - korstogene som næstekærlighed.

Carsten Selch Jensen, Institut for Kirkehistorie, KU: Kan man luge ukrudt væk uden at rykke hveden op? Bartolome de Las Casas og den retfærdige krig i den ny Verden.

Lars Sandbeck, ph.d., cand.theol. og anmelder ved Politiken: Bibel, inkarnation og næstekærlighed: om kristendommens antivoldspotentialer.

Alle er velkomne.

*****

Forskerkredsmøde 25. november kl. 14.15 – 17 i U 142

Nyt lys på kong Arthur og ridderne om det runde bord

Professor Jørgen Bruhn, Universitetet i Växjö: Sex og vold eller høviskhed i Løveridderen

Lektor Rasmus Thorning Hansen, SDU: Fra kriger til missionær i Lancelot-Prose

 

Litteraturen om kong Arthur og ridderne om det runde bord er den mest omfattende af middelalderens episke digtkredse. Den formulerer ridderskabets livsformer og mentaliteter, og fortællingerne knopskyder i mange retninger. Kong Arthur, Lancelot, Percival, Ivan, Gawain, Tristan og de andre helte udøver deres bedrifter, men har deres modstandere i troldmanden Merlin og feen Morgane, og de løber ind i mange udfordringer og problemer i forholdet til kvinder (bl.a. dronning Guinevere) og ikke mindst i deres søgen efter Den hellige Gral. To af de fremmeste eksperter på området vil fortælle om aspekter af Arthur-digtningen. Jørgen Bruhn har skrevet Lovely Violence. The Critical Romances of Chrétien de Troyes (2010) og Rasmus Thorning Hansen Rundbord, ridderskab og religion i Lancelot-Prose (2013).

 

Efter foredragene vil der være mulighed for spørgsmål.

Der serveres kaffe og småkager i pausen

Arrangementet sluttes af med en reception.

 

Arrangører: Centre for Medieval Literature (CML) og Center for Middelalderstudier ved SDU