Skip to main content

2013

Local Ecclesiastical Structures of the late Medieval and Early Modern Era

Odense, March 6, O 96

Per Seesko: The Cathedral Chapter of Ribe between King and Local Authorities
Beat Kümin: Parish republics in the Holy Roman Empire. Dithmarschen in Comparative Perspective.

After the reformation, the Danish church was centrally ruled by the king and council of the realm, but kept the decentralized organizational structure of parishes, deaneries and dioceses established during the middle ages.

This workshop will examine the development of local ecclesiastical structures in Denmark and Europe during the late medieval and early modern period.

Per Seesko will examine the position of the post-reformation cathedral chapter of Ribe between the Kings of Denmark and the local community of the cathedral city, while Beat Kümin (Professor of Early Modern European History at the University of Warwick and currently a Senior Research Fellow at the Alfried Krupp Wissenschaftskolleg in Greifswald) will offer a European perspective on local ecclesiastical structures, by examining the blurred borderlines between the religious and secular spheres in the parish federation of Dithmarschen, with comparative remarks on other highly autonomous communities, such as the Swiss microrepublic of Gersau.

Related reading: Beat Kümin, ’The English parish in a European perspective’, in: K. French et al. (eds), The Parish in English Life 1400-1600 (Manchester, 1997), 15-32

****************************************************

 

 

Minisymposium
om runer og runesprog
arrangeret af Sproghistoriekredsen (Institut for Sprog og Kommunikation)
i samarbejde med Forskerkredsen (Center for Middelalderstudier)
torsdag den 21. marts 2013, kl. 13.15-17.15 i O 77 på SDU (Odense).


Program

13.15 Velkomst

13.20 Ute Zimmermann (Universität Kiel), 'Women in the Scandinavian inscriptions
in the Older Futhark'

13.55 Edith Marold (Universität Kiel), 'Bahuvrīhi i indskrifter affattet på det ældre runealfabet'

14.30 Jana Krüger (Universität Kiel), 'Runeninschriften im älteren Futhark aus der Perspektive von Theorien und Erkenntnissen zum Schriftspracherwerb von Kindern'

15.05 Pause

15.25 Christiane Zimmermann (Universität Kiel), 'Text und Raum: Textstrukturierung und Fokussierung in ausgewählten Runeninschriften'

16.00 Lisbeth Imer (Nationalmuseet), 'De grønlandske runeindskrifter'

16.35 Rikke Steenholt Olesen (Københavns Universitet), 'Lund-tinbl:bein.
Et tekstilredskab - men hvilket?'

Symposiet er arrangeret af Erik W. Hansen, Alexandra Holsting, Henrik Galberg Jacobsen og Hans Frede Nielsen, alle Institut for Sprog og Kommunikation (Syddansk Universitet).

 

***************************************

Forskerkredsmøde om indførelsen af hjulploven
19. marts kl. 13.15 i U 143 på SDU

v/ Thomas Barnebeck Andersen, Christian Skovsgaard og Peter Sandholt Jensen, alle IVØ, og Per Grau Møller, IH.

The Heavy Plough and the Agricultural Revolution in Medieval Europe
Dette papir undersøger den sejlivede hypotese, fremsat af Lynn White, Jr. (1962), at indførslen af muldfjældsploven i Nordeuropa medførte øget befolkningstæthed og urbanisering. White argumenterede for, at Nordeuropa ikke fuldt ud kunne udnytte de frugtbare lerjorde inden denne indførsel. Vi benytter en metode hvor vi udnytter regional variation af frugtbare lerjorde til at undersøge Whites hypotese. I overensstemmelse med hypotesen finder vi, at regioner med relativt større andele af frugtbare lerjorde oplevede større befolkningsfremgang og urbanisering efter muldfjældsploven havde haft sit gennembrud omkring slutningen af det første årtusinde. Vi finder, at muldfjældsploven kan forklare omkring 10 % af befolkningsfremgangen og urbaniseringen i middelalderen.

***************************************

Forskerkredsmøde om sammenhængen mellem styreformer i middelalderen og moderne demokrati
10. april kl. 13.15 i U 150 på SDU 

v/ Jacob Gerner Hariri, Københavns Universitet

 

*************************************

Forskerkredsmøde ”Witchcraft and Magic”:
Mandag d. 13. maj kl. 13-17 i U 56 

Stephen Mitchell (Harvard University) "Witchcraft and Magic in the Nordic Middle Ages" (title tbc)

Laura Feldt (University of Southern Denmark) "Miracles, monsters, and magic: Religious narrative and the literary fantastic"

 

 

 

 

 

**************************************

Internationalt symposium "Early Germanic Languages in Contact"
22.-23. august i U 82

Arrangeret af Sproghistoriekredsen ved Institut for Sprog og Kommunikation i samarbejde med Center for Middelalderstudier. Program.

 

************************************

Forskerkredsmøde 2. december 2013 kl. 13-16 i U 156

VERDENSBILLEDE OG ASTRONOMI I MIDDELALDEREN


Helge Kragh
Aspekter af middelalderens verdensbillede


Christian Etheridge
The Transformation of Astronomical Understanding in Medieval Scandinavia

Alle er velkomne. For mere information om foredragene -klik her.