Skip to main content

2012

Onsdag d. 7.3. 2012 kl. 13.15-17.00 i O 96 (ved hovedindgangen)

"Byzans og Lærdom"
forskerkredsmøde på Syddansk Universitet, Odense

 Program:

Christian Troelsgård, KU: Byzantinsk musik og byzantinsk musikteori: praksis mod lærdom?

Lærke Andersen, SDU: Gnomer som didaktiske værktøjer hos Eustathios

Kaffepause

Susanne Bangert, Næstved Museum: Pilgimshelligdomme og deres historier -  Eksempler på genstande, bygninger og tekster

Christian Høgel, SDU: Hvad har Barlaam, Sindbad og Kalila wa-Dimna til fælles? Byzantinske oversættelser af indisk-arabisk litteratur

 ********** 

Minisymposium

om ældre germansk sproghistorie

arrangeret af Sproghistoriekredsen (Institut for Sprog og Kommunikation)

i samarbejde med Forskerkredsen (Center for Middelalderstudier)

torsdag den 8. marts 2012, kl. 13.15-17.00 i U 82 på SDU (Odense).

Program

 

13.15    Velkomst

 

13.20    Adam Hyllested (Københavns Universitet),  'Hagl, tavl og skagle. Endnu en undtagelse til den germanske lydforskydning?'

 

13.50    Bjarne Hansen (Københavns Universitet), 'Rodnominers struktur og produktivitet i germansk'

 

14.20    Guus Kroonen (Københavns Universitet), 'Aspects of Germanic etymology: an extract from the Etymological Dictionary of Proto-Germanic'

 

14.50    Niels Paulsen Bonde (Odense), 'Den indoeuropæiske appellativstamme *ghost-(e)i-'s udbredelse i antroponymien belagt i det alpinske rum og tilgrænsende områder

             i tiden ca. 600-100 f.Kr'

 

15.20    Pause

 

15.40    Marie Stoklund (Nationalmuseet), 'Omkring tolkningen af de ældste runeindskrifter'

 

16.10    Birgit Anette Olsen (Københavns Universitet), 'Oldhøjtysk (ge)swio "søsters mand" og germanske svogerskabsbetegnelser'

 

16.40    Hans Frede Nielsen (Syddansk Universitet), 'En fonologisk-typologisk sammenligning mellem vokalsystemerne i oldhøjtysk og gotisk'

 

**********

Onsdag d. 11.4. 2012 kl. 13.15-17.00 i O 99 (ved hovedindgangen)

"Konge og rigsråd i senmiddelalderen" forskerkredsmøde på Syddansk Universitet, Odense

 Program:

13.15-14.00: Thomas Riis (Christian Albrechts Universität, Kiel): De danske og norske rigsråds beføjelser, ca. 1380-1536

14.00-14.45: Tobias Hoffmann Carstensen (Århus Universitet): Christian 1. – en undervurderet konge i dansk historieskrivning?

Pause ca. 14.45-15.15.

15.15-16.00: Jeppe Büchert Netterstrøm (Århus Universitet): Axelsønnerne

16.00: Afsluttende diskussion

 *********

Onsdag d. 25.4. 2012 kl. 13.15-15.45 i U 69A

Forslerkredsmøde: Middelalderen i en facebookverden

 

13.15-14 Jacob Wang, Odense Bys Museer: "Museets brug af facebook og sociale medier samt digitale strategier generelt"

14-14.45 Janus Møller Jensen, Østfyns museer, Afd. for Nyborg Slot: "Facebook i formidling af Nyborg Slots historie"

Kaffe 

15-15.45 Mikkel Olsen & Tobias M. Jørgensen, SDU: "Historiestudiet i en digital tidsalder"

 

*********

 

Onsdag d. 30. maj i mødelokale 6 på ”Bøgene” kl. 13.15-15.30

13.15-13.45. Per Seesko, University of Southern Denmark, ”Legislation concerning Danish Cathedral Chapters c. 1536-1542”

13.45-14.30. Raisa Maria Toivo, University of Tampere: “The Orthodox Lutheran Confessionalism in 17th century Finland and its European Context”

14.30-15.30 Nina Koefoed, Aarhus University ""Inspired by the Law of God. The Danish National Law Code of 1683"

 

**********