Skip to main content

2011

Torsdag d. 26. maj kl. 14-17 i U 17:

Johannes Schütz, M.A., Georg-August-Universität Göttingen: The Dominicans in Scandinavia - new research

Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, University of Copenhagen: Dominicans in dacia - The role of Friars Preachers in Medieval Scandinavian Society.
Forskerkredsmøde om korstogsmønter

Mandag d. 31. oktober 2011 kl. 13-17 i O 95 (ved hovedindgangen).

Nanouschka Myrberg, Stockholms Universitet:

Korstågsromantik som politisk agenda: Gotlands roll i korstågens tid, och 1200-talets gotländska mynt.

1200-talets gotlänningar präglade mynt med tydligt korstågsanknutna bilder, samtidigt som de vägrade delta i korstågen och sålde hästar och vapen till ”hedningarna” på andra sidan Östersjön till den kristna kyrkans irritation. Hur kom sig detta?

Korstågen var tidens starkaste religiösa och politiska kraft, och ingick i en expansionsstrategi österut från södra och västra Skandinavien. Parallellt med de krigstågsliknande expeditionerna reste fredliga pilgrimer och handelsmän. De gotländska mynten var en del av den materiella kultur som spreds i korstågens, pilgrimernas, handelns och släktnätverkens Östersjöområde.

I kombination med den oklara maktbalansen mellan danska och svenska kungar å ena sidan, och mellan den danska och den tyska ärkebiskopen å andra sidan, fanns för gotlänningarna ett betydande manöverutrymme under det oroliga 1200-talet. Detta manöverutrymme minskade dock under århundradet. Till den försvagade gotländska positionen bidrog då säkert också de interna striderna mellan landsbygdens gamla adel och de moderniserade Visbyborna.

Projektet ”Korstågsromantik som politisk agenda” tar sin utgångspunkt i konflikten mellan gamla och nya nätverk och lojaliteter, och mellan vad man säger och vad man gör. Hur användes den materiella kulturen för att signalera politisk tillhörighet och för att påverka verklighetens agenda? Med utgångspunkt från mynten kan tidens politiska och religiösa massrörelser i Östersjöområdet belysas från ett nytt håll, och en diskussion om människor, ideologi, politik, och propaganda föras, som har giltighet för både historia och nutid.

 

Kaffepause.

 

Jens Christian Moesgaard, Nationalmuseet:

Korsfarernes mønter i det hellige land.

Hvad gør man, når man lige har erobret et land og skal til at organisere det? Gør man, som man er vant til hjemmefra, eller lader man sig på virke af skik og brug på det nye sted? Korsfarernes organisering af møntvæsenet i det hellige land kan tjene som case-study til at belyse dette emne. Svaret må blive, at de gjorde lidt af hvert!