Skip to main content

2007

The North-Western Slavs in the Polish Medieval Histiography
v/ ph.d. stipendiat Pawel Migdalski

onsdag d. 7. februar kl. 14-16 i U 92.

 

Klostre i Sverige og i Danmark i middelalderen
v/ ph.d. Catharina Andersson, Göteborgs Universitet & ph.d. stipendiat, cand. scient. Johnny G. Jacobsen IHKS.

afholdes d. 14. marts kl. 14.15-17 i U 50 A


 

 Adelsslægter i det 13. århundrede
Nobility and Family Relations during the founding of the Kalmar Union v/ ph.d. Raphaëlle Schott, Göteborgs Universitet og Sorbonne

og lektor em. Knud Prange, Københavns Universitet:

Late medieval Nobility - a genealogical, heraldic, topograhical method of Research

afholdes 12. april i lokale O 95 kl. 12.15-14.00

 

 Kulturers integration og desintegration i middelalderen
v/ prof. Lars Boje Mortensen, Bergens Universitet, & prof. Jan Rüdiger, Humbolt-Universität Berlin

afholdes d. 30. maj i U 50 A kl. 14.15-17.00

 

 

Kirkens hus på Fyn mellem gotik og renæssance
Arrangeret af Center for Middelalderstudier og Odense Bys Museer.

Afholdes onsdag d. 3. oktober kl. 13.00-17.00 på Syddansk Universitet O 99.

 

13.00 Velkomst og præsentation af krucifix tidligere Nr. Broby kirke nu Odense Bys Museer ved museumsinspektør, Cand. mag Jakob Tue Christensen, Odense Bys Museer

 

 

13.10 Martin Wangsgaard Jürgensen; Mag. art; Ph.D.-stipendiat ved Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer, Afd. f. Kirkehistorie, Københavns Universitet

    Fyns senmiddelalderlige krucifikser - set gennem et nyopdaget eksemplar

 

 

 

13.55 Spørgsmål – korte eller opklarende

 

 

14.00 Sissel F. Plathe; Mag. art; Museumsinspektør på Middelalder og Renæssance, Nationalmuseet

    www.altertavler.dk – en landsomfattende registrering af middelalderlige alterudsmykninger, nogle fynske eksempler

 

 

 

14.30 Birgitte Faurhøj; konserveringstekniker; Nationalmuseet

    Fynske liljer og søblade

 

 

 

14.40 Spørgsmål til de tre foredragsholdere

 

 

15.00 Pause

 

 

15.25 Thomas Bertelsen; Ph.D; Århus

 

    Den gotiske renæssance og det fynske kirkebyggeri

 

16.10 Spørgsmål - korte eller opklarende

16.15 Mogens Vedsø; Cand. phil; Redaktør på Danmarks kirker, Nationalmuseet

    Danmarks Kirker i Odense Amt

16.45 Spørgsmål til de to foredragsholdere

17.00 Afslutning

 

Trolddom og kætteri.
Forskerkredsmøde

11. oktober U 82, kl. 14-17.

Den danske sognepræst efter reformationen - fandtes han?

v/ mag.art. Charlotte Appel, Roskilde Universitet.

Trolddom og kætteri: en komparation af trolddomsprocesserne i det postridentine Italien og det luthersk-protestantiske Danmark.

v/ ph.d. Louise Nyholm Kallerup, Aalborg Universitet.

 

 

Gotisk Workshop
Arrangeret af Gotisk Læsekreds og Forskerkredsen ved Center for Middelalderstudier. Program.

Afholdes 20. november kl. 13.00-17.00 i O 99.

Forskerkredsmøde: 22. november
Tuija Ainonen: "Creating Categories. Methodological approaches to 12th and 13th centry Distiction Collections"


Antropologi og korstog. Mødet med de fremmede i Baltikum.

Torbern K. Nielsen, Ålborg Universitet

John H. Lind, SDU

Kasper Andersen, Københvns Unversitet

Daniel Henschen, Roskilde Universitet

 

Torsdag d. 13. december kl. 12.30-16.00 i O 95.