Skip to main content

2015

Onsdag 18. marts kl. 14.15 – 17 i U 146

Marie Vest, bevaringschef, Det Kgl. Bibliotek:

Inkunabler – materialer og håndværk

Inkunabler fortæller gennem materialerne om de håndværksfag, som var grundlag for produktion af bøger i 2. halvdel af 1400-tallet. Papirmageren, trykkeren, garveren og bogbinderen er alle repræsenteret, og deres metoder gennemgås. Materialerne spiller en stor rolle for det fysiske udtryk, men har samtidig betydning for, hvordan inkunablerne er bevaret for eftertiden. Bevaring og nedbrydningsfaktorer gennemgås kort med fokus på sikring af en lang levetid.


Jakob Povl Holck, forskningsbibliotekar, SDUB:

Miraklernes tid er ikke forbi

Gamle Samling fra Herlufsholm rummer ca. 40.000 bind, der rækker tilbage til stiftelsen af Herlufsholm skole i 1565. Samlingen, der befinder sig på SDUB, er ikke fuldstændig katalogiseret. Der findes i samlingen en række perler, og præsentationen sigter på at trække et udvalg af kendte bind og materialer frem, som har været gået i glemmebogen i en længere årrække, og dertil kommer et udvalg af bøger og dokumenter, der ikke tidligere har været i søgelyset.

 

Tirsdag 15. september kl. 14.15-17.00 i O98

Den danske skole i overgangen fra middelalder til renæssance

 

Leif Søndergaard: Peblinge og degne i middelalderens skole

Morten Fink-Jensen: Disciple i renæssancens latinskole