Samarbejdsparter

AIS
Arabiske og Islamiske Studier ved Teologisk Fakultet - Århus Universitet


Faggruppen for Arabiske og islamiske studier blev oprettet i 2007, med lektor Mark Sedgwick som dens første koordinator.
Institut for Semitisk Filologi blev oprettet i 1963 under professor Erling Hammershaimb (forfatter til bl.a. Ibn Khaldun: arabisk historieskriver og statsmand). Professor Hammershaimb blev efterfulgt af professorerne Christopher Toll (Den arabiska litteraturen, 1964) og Finn O. Hvidberg-Hansen (Koranen i udvalg), der fortsatte udviklingen af faget Semitisk Filologi. I 1994 blev Semitisk Filologi lagt sammen med Institut for Religionsvidenskab (senere Afdeling for Religionsvidenskab), og i 2005 blev der indført en ny, moderniseret bacheloruddannelse med hovedvægt på moderne arabisk sprog og studiet af den moderne arabiske verden, Arabisk sprog og islamisk kultur (senere forkortet til Arabisk).


ToRS

Carsten Niebuhr Afdelingen ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier


ToRS beskæftiger sig med sprog, kultur, religion og samfund, primært i verden uden for Vesteuropa og USA. Tværkulturelle kompetencer og viden om verdens mangfoldighed er af afgørende betydning i den globaliserede verden – politisk, økonomisk og kulturelt. Det er ToRS’ formål at formidle indsigt i denne mangfoldighed.
Carsten Niebuhr Afdelingen består af  syv mindre fag (arabisk, assyriologi, hebraisk, nærorientalsk arkæologi, persisk, tyrkisk og ægyptologi), der alle har det til fælles, at de beskæftiger sig med Mellemøsten.


CEIT

Center for Europæisk Islamisk Tænkning ved Teologisk Fakultet – Københavns Universitet

I starten af oktober 2007 begyndte centeret sit arbejde. Centeret har til huse på Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet, og er finansieret af Danmarks Grundforskningsfond i en 5-års periode. Centerets primære fokus er islamisk religiøs tænkning i Europa. Målet er at afsøge og forstå denne tænkning både i Islams historiske kontekst og i forhold til den samtidige Islamisk tænkning. I centerets arbejde vil der også åbnes op for sammenlignende analyse af udviklingen i både Islam og kristendom i den europæiske kontekst.
Centeret er en del af Københavns Universitets Islamsatsning.


DI

Dansk Industri

Arbejdet med DIs søsterorganisationer i blandt andet Afrika og Mellemøsten har været en central del af DIs arbejde siden 1996. Alle organisationerne er herigennem blevet markant styrket og fremstår i dag som uafhængige og indflydelsesrige organisationer. Udbyttet for DIs medlemmer er et omfattende globalt netværk på nogle af de mest interessante vækstmarkeder. I Afrika og Mellemøsten har DIs medlemmer i dag adgang til centrale beslutningstagere i lande som Marokko, Algeriet, Ægypten, Pakistan, Ghana, Nigeria, Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, Botswana, og ikke at forglemme Sydafrika.


DIIS

Dansk Institut for Internationale Studier


Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) er en uafhængig forskningsinstitution, som:
* udfører forskning om internationale forhold
* formidler forskningsresultater, analyser og viden samt udøver dokumentations- og informations- og biblio­teksvirksomhed
* støtter udvikling af forskningskapacitet i udviklingslandene
DIIS's forskning og aktiviteter er organiseret i en række indsatsområder og i enkelte store udredninger.
DIIS indgår sammen med Institut for Menneskerettigheder (IMR) i Dansk Center for Internationale Studier og Menneskeret­tigheder (DCISM) i form af fælles administration og bibliotek.
DCISM – og dermed også DIIS – blev oprettet som en selvejende institution ved lov af 29. maj 2002. Instituttets aktiviteter startede 1. januar 2003.


Dialog

Det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut

Det Dansk-Egyptiske Dialog Institut er en selvstændig institution i Egypten. Det finansieres af initiativet "Partnerskab for Fremskridt og Reform", som den danske regering lancerede i 2003. Instituttet har til opgave at bidrage til dialog og forståelse mellem på den ene side Danmark og Europa, og på den anden side Egypten og den Arabiske Verden, inden for emner som politiske, juridiske og sociale reformer, menneskerettigheder og civilsamfund.


Damaskus

Det Danske Institut i Damaskus


Det Danske Institut i Damaskus blev stiftet den 12. december 1995 for en femårig forsøgsperiode frem til 31. december 2000 med daværende undervisningsminister Ole Vig Jensens godkendelse af et udkast til vedtægter, der var blevet udarbejdet af en arbejdsgruppe under Undervisningsministeriet med museumsdirektør Peder Mortensen, Moesgaard som formand og fuldmægtig Mogens Berg, Undervisningsministeriet, som sekretær. Forud var gået et udvalgsarbejde, der bl.a. havde bestemt sig for Damaskus som et velegnet hjemsted for et dansk institut.


UM

Det Danske Udenrigsministerium


Udenrigsministeriet varetager danske interesser og værdier i udlandet gennem aktivt diplomati. Udenrigsministeriet er en samlet enhed som betjener tre ministre, udenrigsministeren, ministeren for udviklingsbistand (udviklingsministeren) og ministeren for nordisk samarbejde. Ministeriet og repræsentationerne i udlandet (ambassaderne, missionerne, konsulaterne, handelskontorerne med videre) varetager Danmarks udenrigspolitik, europapolitik, udviklingspolitik, sikkerhedspolitik, handelspolitik og folkeretlige opgaver i forhold til omverdenen.

Den danske regering lancerede i 2003 Det Arabiske Initiativ, som en del af en ny vision for dansk udenrigspolitik. Formålet med Initiativet er at etablere den helt nødvendige basis for en bredere dialog med landene i Mellemøsten, fra Marokko i vest til Iran i øst. Dette bl.a. vil ske gennem bilaterale indsatser inden for demokratisering og opbygning af civilsamfund. Forhåbningen og forventningen er bl.a., at vi med denne dialog kan lægge grunden for en bedre forståelse naboerne imellem.


Fifo

Forum for Islamforskning


Forum for Islamforskning (FIFO) blev stiftet i januar 2005 med det formål at give forskere og kandidatstuderende, som arbejder med islam og muslimer i Danmark, mulighed for at koordinere deres indsats og lade sig inspirere af hinandens arbejde. FIFO’s primære formål er at fremme kendskabet til og forskningen inden for islam og muslimer i Danmark, samt at bidrage til en styrkelse af nye og eksisterende forskningsnetværk. FIFO fungerer derfor som et tværfagligt og tværinstitutionelt forum, hvor medlemmerne med jævne mellemrum mødes til forskningsseminarer og konferencer.


DAI Nyhedsbrev

Nyhedsbrev om Det Arabiske Initiativ


Nyhedsbrevet om Det Arabiske Initiativ er et talerør for de organisationer, der er involveret i Det Arabiske Initiativ – og en kilde til information for alle, der har lyst til at følge med i den vifte af projekter, der er sat i gang under DAI. Mere end 50 danske organisationer og offentlige institutioner er i dag involveret i Det Arabiske Initiativ. Nyhedsbrevets formål er at være en platform for informations- og erfaringsudveksling, og at medvirke til at skabe synergi mellem de forskellige projekter.


Odense

Odense Kommune


Odense kommunes Integrationspolitik blev vedtaget 26. oktober 2005 og trådte i kraft 1. januar 2006. Center for Mellemøststudier ved Syddansk Universitet - Odense deltog i samarbejdet med henblik på at sikre den nyeste viden på integrationsområdet - såvel national som international viden og forskningsresultater.
Odense Kommune vil bidrage til, at etniske minoriteter bliver selvforsørgende og aktive borgere, som også tager et ansvar for at udvikle kommunen. Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for den overordnede integration i Odense Kommune. Administration og koordinering af den overordnede integrationsindsats ligger i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Rektorsekretariatet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies