Arkiv for 2012

21. december 2012
"Syriens opløsning set fra første parket" - artikel med Bo Vestergaard Thiesen

Et øjenvidne fortæller om radikaliseringen og forråelsen i den syriske konflikt og om en situation i landet, der forekommer mere håbløs end nogensinde. Artiklen er skrevet af DJUCO's projektleder, Bo Vestergaard Thiesen, og den er blevet trykt i seneste nummer af Udenrigs (december 2012).

21. december 2012
"Nitaqat: Saudi Arabien forsøger at tvinge virksomheder til at ansætte saudier" - analysis by Martin Hvidt

Saudi Arabien er verdens største olieproducent, men er samtidigt et land med væsentlige sociale problemer; heriblandt stigende fattigdom og betydelig arbejdsløshed specielt blandt ungdommen. Landet er udfordret af en stor og hastigt voksende befolkning, en geografisk udstrækning, der gør det både svært og dyrt at levere generelle velfærdsydelser til alle borgere og sidst men ikke mindst en økonomisk model – den såkaldte distributions stat model – som har gjort saudisk arbejdskraft uønsket i den private sektor. Som modsvar introducerede Saudi Arabien for godt et år siden et nyt initiativ, der sigtede mod at presse det saudiske erhvervsliv til at ansætte flere saudier og dermed reducere arbejdsløsheden. Denne artikel tager et nærmere kig på det såkaldte ”Nitaqat-program”.

20. december 2012
"Syria and the EU. The crisis in Syria and the international sanctions with a focus on Syrian-EU relations" - analysis by Peter Seeberg

The Syrian crisis in 2011-2012 has seen a reaction from regional and international actors, where restrictive measures against the Syrian regime have been brought into play. Also the EU has in rounds of tightening sanctions attempted to influence the tragic development in Syria. The EU has thereby – confronted with the clampdown on the Syrian opposition by the Syrian armed forces – given up on years of efforts aiming at entering deals with Syria, that never included the Ba’ath regime into the group of ENP-states, with which the EU gradually develops closer cooperation. The sanctions by the EU, the US, the Arab League, Turkey etc. are putting increasing pressure on the Syrian regime and the elite around it. It is the ambition of this article to describe and analyze the sanctions and discuss to which degree they have influenced the situation in Syria. Furthermore the article seeks to shed light on strategic regional and international dimensions of the sanctions against Syria with a focus on the EU as actor vis-à-vis a MENA-region in transition.

20. december 2012
"The Ideational Underpinning of Planning in the Gulf countries" - analysis by Martin Hvidt Research on the content of the current development plans published by the governments in the GCC countries (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates) show a striking similarity in the conception of the developmental challenges the countries are facing and not least in the means to overcome these problems. This paper aims to identify the ideational input underpinning the planning effort in these countries, in an effort to explain these similarities.

20. december 2012
"Vollsmose igen, igen. Hvorfor skal vi have et forskningsbaseret videnscenter i Vollsmose?" - article by Torben Rugberg Rasmussen, Helle Lykke Nielsen, Mehmet Ümit Necef og Mogens Davidsen

Håndteringen af Vollsmose og den komplekse sociale og økonomiske virkelighed der karakteriserer bydelen, har været domineret af store ord, dramatiske overskrifter og forsimplede sandheder. Derfor er der nu brug for et videncenter der kan producere relevant og problemorienteret forskning og vidensdele med alle involverede parter. Kronikken har været bragt i Fyens Stiftstidende den 12. december.

13. december 2012
"2012 Nobel Prize Winner European Union as a Civilian Power in the Middle East?" - analysis by Dr. Martin Beck

Since the 1970s, the self-image of European foreign policy towards the Middle East has been shaped by the approach of a “civilian power.” This image has received prominent external support when the Norwegian nobel committee awarded the EU the nobel prize for peace in October 2012. An ideal “civilian power” is supposed to base its foreign policy on values of democracy and peace. Yet, in terms of European policy towards the Middle East, both inconsistencies in the approach and realities on the ground in the Middle East as well as a hostile international environment resulted in policies that mostly did not correspond to the ideals of a civilian power. The recent cataclysms in the Arab Middle East, as triggered by toppling decade-long authoritarian leaders, particularly Ben Ali of Tunisia and Mubarak of Egypt, are both a challenge and an opportunity for reconciliation between Europe and the Arab Middle East.

4. december 2012
”"Har de ingen manerer”? Fra kritikken af formernes tyranni til formløshedens tyranni" - artikel af Torben Rugberg Rasmussen

Denne artikel undersøger såkaldte dramatiske manifestationer af formløshedens tyranni eksemplificeret ved vandaliseringen af skadestuen på Odense Universitetshospital i august 2012.

20. november 2012
"Hezbollah and the Syrian uprising" - analysis by James Sater

Due to Lebanon’s multi-sectarian composition and relatively liberal political system, the country is often viewed as a mirror of contemporary Arab politics. As much as this remains true in 2012, the uprising in Syria is pushing the fragile political balance to breaking point. This analysis of contemporary events and Hezbollah’s domestic position with regards to the Syrian uprising underlines the fragility of Lebanese domestic politics. It aims to illustrate that the position of one protagonist, Hezbollah, has substantially been weakened over the past 12 years, and that the Syrian uprising has therefore the potential of substantially radicalizing all Lebanese political groups.

20. november 2012
"The new democracies in the North Africa and the Middle East? New challenges for the EU" - article by Peter Seeberg

Peter Seeberg has an article on page 4 in the Arab-EU Quarterly Autumn 2012.

9. november 2012
"Let’s Eid” og andre uroligheder: Debatten om Eid ul-Fitr og Eid al-Adha i Danmark i 2012" - analyse af Kirstine Sinclair

Den 26. oktober 2012 fejrede mange danske muslimer helligdagen Eid ul-Adha, som er en markering af at Ibrahims i tillid til Allah var parat til at ofre sin søn Ishmael for ham. Eid ul-Adha følger Eid ul-Fitr, som i år faldt den 18. august. Men hvad er Eid? Hvorfor skriver danske medier typisk om Eid ul-Fitr men ikke Eid ul-Adha? Og hvorfor blev angrebet på skadestuen i Odense i slutningen af august 2012 omtalt i mediernes som ”Eid uroligheder”? Denne artikel undersøger mediernes dækning af de muslimske højtider Eid ul-Adha og Eid ul-Fitr og karakteriserer tendenserne i nyhedsdækningen i år.

9. november 2012
"Provokatørerne og krænkelsesmaskinen" - artikel af Mehmet Ümit Necef

Filmen Muslimernes uskyld skabte debat både i Danmark og i Tyrkiet. Artiklen drager paralleller mellem dagbladet Politikens dækning af kontroversen og den tyrkiske diskussion. I Tyrkiet tilkendegav en række meningsdannere både blandt de sekulære og de religiøse, at man primært bør rette sin kritik imod de voldsomme muslimske reaktioner.

25. oktober 2012
"Det arabiske forår: Økonomiske konsekvenser for Golflandene" - analyse af Martin Hvidt

Denne artikel analyserer hvilke konsekvenser det arabiske forår har haft på Golflandenes økonomiske politikker og vil argumentere for, at staterne i forsøget på at dæmpe eller forhindre opstandene har brudt med alle de planer og politikker, der har stilet mod at gøre samfundene produktionsorienterede herunder at opfostre en bæredygtig privat sektor. Forsøgene på at dæmpe opstandene har repræsenteret en tilbagevenden til den traditionelle måde at løse konflikter på i regionen, nemlig at bruge oliemilliarderne til at forgylde befolkningen for på den måde at købe deres loyalitet. Effekten af disse tiltag sætter de økonomiske reformer årtier tilbage.

22. oktober 2012
"Challenges concerning industrial cluster building in Jordan" - analysis by Nasim Barham

The establishment of Industrial clusters is considered a strategy for initiating regional development and enhancing enterprise competitiveness. They enable knowledge transfer, networking, cooperation, competition and enhance productivity. Clusters combine the interaction between private firms of producer and provider with public organizations and research institutions. However, since the 1980s, the establishment of industrial estates in Jordan did not lead to effective interaction between the firms even by interrelated industries. The external economies generated by industrial agglomeration are still the main factor steering the strategy of industrialization. This strategy reached the stage of lock-in despite the worldwide enormous changes in industrial paradigms. The industrial, as well as the social structure, presented themselves as the main obstacles hindering the transition to competitive industry and to establishment of a successful industrial cluster. The following article discusses the main results of the field research con-ducted during the first half of 2011. The cluster analysis applied is based on individual enterprises located in the King Abdullah Industrial Estate, east of the capital city of Amman.

22. oktober 2012
"Palestinians back on the political stage?" - analysis by Dr. Martin Beck

The Arab Spring significantly increased the coverage of Arab politics in international mass media. Yet, the “usual suspect” that regularly captures the headlines of world affairs in past decades—politics in the occupied Palestinian territories—has been remarkably absent from the headlines of reports on the Arab Spring. Yet, recently, the Palestinians appear to be back on the political stage.

27. september 2012
"The Arab Revolts and the strategic relations between the EU and the MENA region – the case of Egypt - analysis by Peter Seeberg

This paper analyzes the perspectives of the in many ways surprising development in Egypt since early 2011 for the strategic relations between Egypt and the EU. First of all existing bilateral agreements between the EU and Egypt will be discussed and to which degree changes are in the pipeline as a result of the political changes in Egypt and the Middle East following the Arab revolts. Furthermore significant strategic agreements which Egypt has entered with regional partners in the Middle East are discussed in the context of Egyptian-European relations. Finally it is the ambition to discuss to which degree we will see changes of foreign and security policy relations between Egypt and the EU after the fall of the Mubarak regime and the start of an unclear but significant transformation process.

7. september 2012
"Videncentret der blev væk" - artikel med Helle Lykke Nielsen og Torben Rugberg
Hermed en artikel om ideerne bag etableringen af Videncenter Vollsmose. Artiklen har været bragt i bladet Boligen d. 29. august 2012

17. juni 2012
"Tyrkiets grimme ælling" - af Mehmet Ümit Necef

Den tyrkiske forfatter Orhan Pamuk høster den ene international litteraturpris efter den anden men er under stærk kritik i sit hjemland. Denne artikel diskuterer årsagen hertil.

17. juni 2012
The Diverse Facets of Land Grabbing with Special Reference to the Middle East - by Nasim Barham

This article discusses recent agricultural transitions in the Middle East and the related phenomenon known as “land grabbing".

9. juni 2012
"Har medierne et ansvar for Vollsmoses dårlige rygte?" - af Helle Lykke Nielsen

Denne kronik diskuterer og problematiserer mediernes billede af Odense-bydelen Vollsmose, og argumenterer for, at en for entydig negativ fremstilling af bydelen giver næring til konspirationsteorier blandt især bydelens yngre beboere.

8. maj 2012
Is Good Water Governance Possible in a Rentier State? The Case of Jordan - by Nasim Barham

This paper discusses the water problems in Jordan and the obstacles hindering the application of national water policies.

8. maj 2012
Provincialization of Europe and the Middle East? Migration, regional competition and the global perspective - by Peter Seeberg 

In this article, Associate Professor Peter Seeberg discusses the development towards a so-called provincialization of Europe.

18. april 2012
The Arab Spring: Restructuring of Internal and External Political Relations – Current Views of Arab Thinkers - by Nasim Barham

While intellectuals and politicians in the Arab countries widely agree on the causes for the uprisings in the Arab countries the past year, opinions differ when it comes to expected outcomes. This articles outlines the current ongoing debate among Arab intellectuals.

17. april 2012
Kampen om Vollsmose - af Helle Lykke Nielsen 

Vedhæftede artikel problematiserer mængden af halve sandheder i mediernes dækning af Odense-bydelen Vollsmose.

17. april 2012
Amning mellem voksne! - af Omar Dhahir

Denne kronik omhandler en saudisk fatwa, hvori voksenamning ses som en mulig løsning på utroskabsproblemer på arbejdspladser.

2. april 2012
Migration and non-traditional security issues in the MENA-region. The case of pre-revolt Syria - af Peter Seeberg

The article describes and analyzes the Syrian migration to Lebanon and the Gulf, taking its theoretical point of departure in the concept of non-traditional security. Furthermore the article focuses on to which degree the migration phenomenon can be seen as an expression of transnational integration. The article has been presented as paper for the workshop “Migration, security and foreign policy in the Mediterranean”, held in Amman, 17. November 2011.

22. marts 2012
Mellem kuldechok og varmedød - af Torben Rugberg Rasmussen

Der er en lang tradition for at identificere livet i det moderne samfund med kulde og dermed et fravær af varme forstået som indbegrebet af ægte liv, som tætte eller nære følelsesmæssige relationer til den anden, til et givent sted eller et givent kollektiv. Denne artikel diskuterer disse metaforer i forhold til den politiske debat om håndteringen af etniske, kulturel og religiøse forskelle. Der er ingen, der længere taler om varmblodige tyrkere eller orientalere, men tydeligvis finder vi både kuldechok og varmedød som et integreret element i diskussionen om indvandrere, flygtninge og deres identitetsmæssige forhold i det moderne samfund

22. marts 2012
Kønskamp i den islamistiske lejr i Tyrkiet - af Mehmet Ümit Necef

I de sidste to årtier rumsterede en kønskamp i den islamistiske lejr i Tyrkiet: På den ene side en gruppe kvindesagsforkæmpere og på den anden traditionelt tænkende mænd ført ikke mindst af den fremtrædende islamistiske intellektuel Ali Bulac. Mens kvinderne har insisteret på deres ret til at komme ud af hjemmets fire vægge, uddanne sig, have udarbejd og være aktiv i samfundslivets alle sfærer, understregede mændene, at kvinders plads er hjemmet, og kritiserede de kvindelige aktivister for at henlede kvinder til at forsømme hjemlige pligter. Konflikten blussede voldsomt op i forsommeren sidste år, da en gruppe islamistiske kvinder før parlamentsvalget den 12. juni startede en kampagne med sloganet ”Ingen kandidater med tørklæde, ingen stemmer”. Hensigten var at presse de politiske partier til at opstille tørklædebærende kandidater. Artiklen analyserer kampen i den islamistiske lejr om kvinders position i samfundet.

13. marts 2012
Det arabiske oprør og sikkerhedspolitiske perspektiver i Middelhavsregionen - af Peter Seeberg

Artiklen diskuterer centrale sikkerhedspolitiske aspekter af de arabiske revolter i forholdet mellem EU og landene syd og øst for Middelhavet. For det første undersøges sikkerhedspolitiske aspekter af de seneste migrationstendenser i forbindelse med de arabiske oprør. For det andet belyses den aktuelle situation i Syrien, der har skabt nye sikkerhedspolitiske udfordringer for EU. For det tredje diskuteres de sikkerhedsmæssige perspektiver af den nylige valgsucces for islamistiske organisationer i Nordafrika. Endelig vurderes NATO’s Libyen-operation i 2011, der kan ses som en understregning af, at sikkerheden i den mediterrane region spiller en afgørende rolle for EU.

21. februar 2012
Et undertrykt folk har altid ret - af Mehmet Ümit Necef

I midten af januar debatterede Søren Søndergaard, MEP, Folkebevægelsen mod EU, og Søren Espersen, udenrigsordfører, Dansk Folkeparti, i P1 Debat om, hvorvidt PKK-guerillaer er frihedskæmpere eller terrorister. Den danske debat minder om en lignende debat, der foregår blandt tyrkiske intellektuelle, men tyrkerne har et lidt andet udgangspunkt. Artiklen her præsenterer en analyse af den tyrkiske debat.

21. februar 2012
Krisers anatomi - af Helle Lykke Nielsen

”En krise er en frygtelig ting at spilde” har Stanford-økonomen Paul Romer engang sagt. Det gælder ikke kun for politikere, der kan bruge kriser til at fremme egen politik og gennemføre lovgivning som under andre omstændigheder ville have skabt stor politisk uro. Kriser kan også bruges til at blive klogere – fx på de krav, vi som borgere bør stille til vores politikere, når en krise er under opsejling. Og her kan vi lære en del af Muhammedkrisen. Artiklen er blevet bragt som kronik i Jyllands-Posten fredag d. 10. februar 2012.

7. februar 2012
Arabisk i gymnasiet - af Helle Lykke Nielsen

Arabisk har siden 2005 været valgfrit sprog i gymnasier og HF. Faget har ganske vist ikke vundet stor udbredelse endnu – det undervises kun fire steder i Danmark – men det tager tid at rulle nye sprog ud, og samtidig er der en række begyndervanskeligheder, som først skal overvindes. Men meget tyder på, at det alene er et spørgsmål om tid, knofedt og god vilje, før arabiskfaget kommer over disse vanskeligheder og kan glide ind i gymnasiets fagrække på lige fod med andre fremmedsprog.

23. januar 2012
Da London brændte i sommeren 2011: Var det minoriteters oprør mod politidiskrimination eller slet og ret kriminalitet? - af Kirstine Sinclair

I august 2011 stod store grupper af primært unge mænd fra fattige engelske storbykvarterer bag ildspåsættelser og plyndringer af butikker og privatpersoner. Politikere og andre diskuterede ivrigt hvorfor: Var der udtryk for fejlslagen integration eller stigende bandekriminalitet? I denne artikel ser vi nærmere på, hvem deltagerne i urolighederne var og hvad de selv har angivet som motivationsfaktorer på baggrund af en undersøgelse foretaget af avisen The Guardian og London School of Economics

9. januar 2012
Islamist Politics after the Spring: What do Salafist parties want? - by Dietrich Jung

In the recent elections in Arab countries, Islamist parties performed very well. While this was expected from the political representatives of the Muslim Brotherhood, the success of Salafist parties came as a surprise. This essay briefly analyses the ideology of Egypt’s most important Salafist party, Al-Nour, and gives a tentative suggestion on the future role of Islamist parties in Arab politics.

9. januar 2012
De gamle mænd og magten - by Helle Lykke Nielsen

Den saudiske kronprins Sultan Bin Abdel-Aziz døde i slutningen af oktober, 85 år gammel. Han efterfølges af sin bror, den 77 årige Nayef – en hardliner der er kendt for at slå hårdt ned på alle uroligheder og modarbejde enhver snak om reformer for kvinder. Sammen med den 88 årige kong Abdullah skal Nayef nu stå i spidsen for et Saudi-Arabien, der ikke blot er presset af uroligheder rundt om i den arabiske verden, men også af det spændte forhold til sine to naboer, Iran og Yemen. Kan de aldrende monarker klare presset?

9. januar 2012
Kampen om Tingbjerg: Får Hizb ut-Tahrir konkurrence fra ny gruppe? - by Kirstine Sinclair

I kampagnen op til folketingsvalget i september i år bidrog to islamistiske organisationer med meningstilkendegivelser og aktiviteter; Hizb ut-Tahrir og en gruppe, der kalder sig salafister og står bag hjemmesiden "kaldet-com". Denne artikel ser nærmere på ligheder og forskelle mellem de to organisationer og diskuterer, hvorledes den sidste udgør en konkurrent til den første.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies