Arkiv for 2011

1. december 2011

The Arab Uprisings and the EU. EU migration policies towards the Mediterranean: Learning to cope with "a Changing Neighbourhood" - by Peter SeebergPDF-dokument

New political and theoretical perspectives on relations between the Middle East and Europe after the Arab uprisings in 2011.

18. november 2011

Den nødvendige indsats - af Omar DhahirPDF-dokument

Artiklen beskriver den sproglige virkelighed for minoriteter i mange lande, herunder Danmark. Minoriteter alle steder kæmper for, at deres børn lærer deres sprog. Artiklen argumenterer for, at minoriteters og alle øvrige borgeres beherskelse af fremmedsprog er til gavn for samfundet, og fremhæver vigtigheden af, at staten påtager sig at tilbyde modersmålsundervisning og dermed præger indenfor hvilke sociale og politiske områder børnene kan udvikle deres nedarvede sprog.

10. november 2011

“After the Spring”: Is Turkey a Model for Arab States? - by Dietrich JungPDF-dokument

The countries of the so-called Arab spring now have to move from popular protest to lasting institution-building. In this context, a multiplicity of voices has been advocating Turkey as a model for the democratic and economic development of Arab states. This essay critically examines the Turkish model and emphasizes its particularities that strongly differentiate Turkey from its southern neighborhood.

10. november 2011

Saudiarabisk forår? - af Saliha Marie FettehPDF-dokument

Saudiarabiske aktivister har længe krævet flere rettigheder for landets kvinder. I september 2011 bekendtgjorde kong Abdullah, efter drøftelser med landets højtstående muslimske teologer, at kvinder ved næste lokalvalg får mulighed for både at stemme og stille op som kandidater til de rådgivende shuraråd samt kommunalrådene. Denne artikel ser nærmere på de udfordringer kvinder i Saudi-Arabien står overfor samt hvilken betydning kvindernes politiske delta-gelse kan få i et land, hvor det bl.a. er forbudt for kvinder at køre bil.

3. november 2011

Islam 2.0 in Deutschland – Jenseits von deutscher Leitkul-tur und islamischem „Medien-ghetto“ by Götz NordbruchPDF-dokument

This article highlights the increasingly active role played by Muslim youngsters in German-language (online-)media and challenges the idea of an emerging media-ghetto that would distance immigrants from mainstream society.

31. oktober 2011

”De fremmede” og de dæmoniske danskere - by Mehmet Ümit NecefPDF-dokument

”De fremmede” spiller en række bestemte roller i dansk films symbolske univers. For det første opstiller de et modbillede til den indeklemte og indestængte dansker, og dermed indgår de som et element i skabelsen af en dansk udgave af etnisk kitsch. For det andet udgør de et element i en æstetisering af vold. For det tredje udgør de irritations- og fascinationsmoment i forhold til senmodernitetens seksuelle frigørelse. Da jeg andetsteds tager disse tre roller op, illustrerer og diskuterer jeg i denne artikel en fjerde rolle: De indgår som led i de ”dannedes” og ”kritiskes” dæmonisering af ”Underdanmark”.

12. oktober 2011

"The Turkish Revolution”: changing civil-military relations in Turkey - by Dietrich JungPDF-dokument

While the so-called Arab spring attracted world-attention, events of a revolutionary character took place in Turkey. Less than two months after the landslide victory of the Justice and Development Party (AKP) in the Turkish national elections of June 12, 2011, the entire top brass of the military resigned in connection with the continuous detention of military officers accused to be part of a plot against the government known as the Ergenekon investigation. The resignation of Turkey’s leading officers indicates a major change in the civil-military relations of the country in which until recently the military dominated over civilian governments.

28. september 2011

Dawn Chatty. 2010. Displacement and Dispossession in the Modern Middle East - book review by Erik MohnsPDF-dokument

Communal, religious and ethnic heterogeneities are significant features of everyday life in contemporary Levantine societies. Chatty’s book traces the history of refugees and forcefully displayed who, as a reconstructed Middle East emerged at the beginning of the 20th century, found themselves cut off from their homeland and started their new lives in a new world with borders created out of the ashes of war and fall of the Ottoman Empire.

22. september 2011

Et gymnasium for tyrkere er helt okay - interview med Mehmet Ümit NecefPDF-dokument

Dagbladet Politiken spørger Mehmet Ümit Necef om hans holdning til et ny privat gymnasium i København.

22. september 2011

Da Europa faldt i en grav, man selv havde gravet - af Mehmet Ümit NecefPDF-dokument

Kronikken diskuterer baggrunden for at der nærmest et opstået en konsensus i Tyrkiet om, at terroristen Breivik kan udpeges for repræsentant for europæisk mainstream.

22. september 2011

Fra heroisk kæmpende multikulturalisme til pragmatisk civilitet - af Thomas Rugberg Rasmussen PDF-dokument

Indvandrerområdet og den såkaldte kultur- og værdikamp kamp spiller kun en relativ marginal rolle i den aktuelle valgkamp. Det er der forskellige forklaringer på – ikke mindst hvad vi kunne kalde ”indvandrerområdets normalisering”.

2. september 2011

Breivik set fra Tyrkiet - af Mehmet Ümit Necef PDF-dokument

Artiklen diskuterer, hvorfor der nærmest er opstået en national konsensus i Tyrkiet om, at Breiviks terrorangreb er et symbol på en udbredt islamofobi i Europa. Spørgsmålet er, om vi bag denne konsensus først og fremmest kan finde en udbredt tyrkisk modvilje og skepsis over Europa.

2. september 2011

Germany: Migration, Islam and National Identity - by Götz Nordbruch PDF-dokument

Götz Nordbruch reconstructs the evolving narratives about national identity and poli-cies of citizenship and migration in the context of changing demography of post-war German society. The ‘quest for normality’ and the modernization of the country’s self-understanding is echoed in the shifting definitions of German identity, and in related approaches to migrants, Islam and German history.

2. september 2011

How to support the Syrian uprising? - by Erik Mohns PDF-dokument

The events in Syria have led to mounting calls in the EU to impose an embargo on Syrian oil. Erik Mohns discusses the possible impact of such sanctions on the balance of power between the regime and the protest movement in Syria.

16. juni

”Bir Daha”. The 2011 Elections in Turkey - by Dietrich Jung PDF-dokument

The article presents some data and a brief analysis of the Turkish parliamentary elections held on June 12, 2011. In putting the elections into historical and political context, it argues that the third term in office for Prime Minister Erdoğan will be determining for the future course of Turkey’s democracy.

16. juni

Det arabiske forår set bagfra - af Torben Rugberg Rasmussen PDF-dokument

Selvom udfaldet af ”det arabiske forår” fortsat er uafklaret, er der ikke nogen grund til at reducere det til en midlertidig forårsbrise eller til en overfladisk politisk rørelse, bag hvilket den arabiske kultur, traditionens uforanderlighed og de rodfæstede muslimske værdier fortsat sætter dagsordenen i form af en ubrydelig legering af kultur og politik. Det ny er netop bruddet med denne forestilling om en i den arabiske eller muslimske kultur indlejret dødvægt eller inerti, der så at sige vaccinerer regionen mod modernisering.

13. juni

”Sådan fungere systemet.. Her styre Vollsmose Outlaws..” - af Mehmet Ümit Necef PDF-dokument

En gruppe unge mænd med anden etnisk baggrund end dansk har optaget et optrin med politiet under en anholdelse i Vollsmose og har lagt videoklippet på internethjemmesiden Youtube. Artiklen analyserer videoklippet og den fortælling, videoen forsøger at skrive sig ind i. Der foreslås at betragte episoden og videoklippet som tegn på de unges lyst til at være sammen og sole sig i deres samvær frem for at se dem som tegn på reaktion imod racisme og diskrimination, sociale problemer eller noget andet.

7. juni

"Tag selv en tudekiks, I Vollsmosekrigere". Interview i Fyens Stiftstidende om en omdiskuteret Youtube-video PDF-dokument

Mehmet Ümit Necef foreslår, at gøre grin af den hårde kerne af unge i Vollsmose. Hvorfor ikke sende dem på en femtens dages rejse til Damaskus? Så kan de jo lege med syrisk politi. Læs interviewet bragt i Fyens Stiftstidende søndag den 5. juni.

2. juni

The beginning of the end? The Assad-regime in Syria stands with its back to the wall - by Erik Mohns PDF-dokument

In spite of brutal repression, protests continue in the Syrian "Kingdom of Fear". The legitimacy of the regime will most likely continue to dwindle more and more as long as it proves unable to open up politically. The article is in German and a shorter version will be published in the journal iz3w - informationszentrum 3. welt.

1. juni

Muslim Organisations in Denmark. Five years after the Cartoon Controversy - by Kirstine Sinclair PDF-dokument

The “cartoon controversy” in fall 2005 and spring 2006 had immediate consequences for the Muslim population in Denmark. In many regards, the debates triggered by the cartoons and by the following protests encouraged Muslims to organise and to voice their views and opinions. This article examines how this new activism has developed over the last five years: Did these new initiatives last?

28. maj

Det arabiske oprør og den europæiske pragmatik - af Peter Seeberg PDF-dokument

Det europæisk-mellemøstlige forhold udfordres i høj grad af hvad der i medierne er blevet døbt ”det arabiske oprør” her i foråret 2011. Den europæiske reaktion afspejler EU’s egen udvikling hvad angår mulighederne for at kunne spille en rolle. I den forbindelse kan der være god grund til at undersøge den transformation, der har fundet sted de senere år især med henblik på EU’s institutioner og de rammer, der som en følge heraf sættes for EU’s handlemuligheder.
Artiklen ser nærmere på EU’s reaktioner siden begyndelsen af det arabiske oprør og diskuterer hvordan EU har tacklet udfordringerne fra Tunesien, Egypten og Libyen.


17. maj

Er Bashar al-Asad i virkeligheden på demokratiets side? - af Helle Lykke Nielsen PDF-dokument

Syriens præsident Bashar al-Asad har sat soldater, kampvogne og snigskytter ind mod sin egen befolkning og mere end 500 syrere er blevet slået ihjel i de seneste uger. Alligevel beskriver det internationale modeblad Vogue præsidenten og hans kone som både demokratiske, tolerante og i pagt med befolkningen...

11. maj

“Racisme, rhizom og skvalderkål – Om praktisk og akademisk ‛gardening‛ - af Torben Rugberg Rasmussen PDF-dokument

Som begreb betragtet hører rhizom hjemme i botanikken. Begrebet optræder imidlertid også i en litterær og politologisk sammenhæng. Det gælder f.eks., når Bülent Diken analyserer moderne eller post-moderne racisme eller fascisme som manifestationsform af en vildt- eller anarkistisk voksende rhizom-logik, der konstant muterer og skifter habitat. Hvad er det egentlig for en gevækst, et rhizom, som vi har at gøre med?

6. maj

“I’m a Turk, Upright and Hard-working”: A Tale of the High Judiciary in Turkey - by Necati Polat PDF-dokument

Observers of Turkish politics who have focused on its staunch military to make sense of the troubled democracy in the country have little noticed the critical role played by the high judiciary in sustaining the regime. This article discusses the role of the judiciary in blocking a political opening and in curtailing political rights and liberties.

6. maj

AKP vinder valget i juni – endnu en gang. Af Mehmet Ümit Necef PDF-dokument

Tyrkerne går til parlamentsvalg den 12. juni. Meningsmålingerne tyder på endnu en AKP sejr. Det bliver partiets tredje valgsejr efter de gode resultater i 2002 (34 pct.) og i 2007 (47 pct.). Denne gang spår man ca. 48 pct. Disse flotte valgresultater taler for sig selv og viser, at tyrkernes flirt med AKP ikke blot var en sommerforelskelse, men er et – endnu ikke afsluttet - kærlighedsforhold.
En kortere udgave af artiklen blev trykt som kronik i Jyllandsposten 16. maj.

1. maj

Muslimer og demokrati - af Helle Lykke Nielsen PDF-dokument

Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret godt, når der var valg - faktisk har de klaret sig dårligere, jo friere valgene har været. Partierne er også blevet mere liberale over de seneste årtier. Hvorfor så al den frygt i Vesten for, at omvæltningerne i Mellemøsten vil føre til mere islamisme? Artiklen blev bragt i Jyllands-Posten 14. april 2011

1. maj

Syriens revolution og perspektiverne i det arabiske oprør - af Peter Seeberg PDF-dokument

Den aktuelle konfrontation i Syrien synes at være kendetegnet ved, at regimet slår ned på demonstrationerne med meget voldelige midler. Billedet af et ekstremt voldeligt styre er dog ikke entydigt. Der har således været forsøgt reformtiltag, som imidlertid ikke har standset protesterne. Med anfægtelsen af Bashar al-Assads regime i Damaskus er ”det arabiske oprør” nået til en af Mellemøstens mest betydningsfulde arabiske stater, der samtidig befinder sig i et område karakteriseret ved stor geostrategisk betydning og med flere ustabile stater i nærområdet. Artiklen diskuterer situationen i Syrien og vurderer rækkevidden af denne i relation til perspektiverne i ”det arabiske oprør”.

1. maj

"Imported Conflicts?" - Notions of inequality and antipluralist tendencies among young migrants - by Götz Nordbruch PDF-dokument

This German article is based on a speech at an anti-racist conference in Cologne in December 2010. In the recent past, press reports have repeatedly warned against a possible “import” of conflicts from the Balkan and the Middle East to European societies. These conflicts, it is claimed, continue to shape the daily life and the attitudes of immigrants in Europe. This article questions this assumption and discusses the growing popularity of ethnic stereotypes and resentments among immigrant youngsters in Germany in the context of their experiences at home – in German society.

3. april

Islam, Capitalism and the Prospects of Democracy in the Contemporary Middle East - by Dietrich Jung PDF-dokument

Taking its point of departure in the recent unrest in the Middle East, this article investigates the prospects of democratic developments in the region. In putting its focus on Islamist intellectuals and movements, the essay examines the various ways in which they have tried to develop economic alternatives to modern capitalism. Drawing an analogy to these Islamic responses to capitalism, the article comes to the conclusion that like Islamic economics, Islamic politics might result into the appropriation of global discourses on democracy rather than into unique political alternatives.

3. april

Hvorfor spiller militæret så stor en rolle i Mellemøsten? - af Helle Lykke Nielsen PDF-dokument

Hvilken rolle har militæret spillet i de omvæltninger, vi har set i Mellemøsten i de seneste måneder – og hvor vigtig en faktor vil det være i fremtiden? Det giver denne artikel et bud på.

7. marts

Libyens revolutionære statsløshed og oprøret mod Gaddafi - af Peter Seeberg PDF-dokument

Opstanden i Libyen i februar 2011 kan forklares ved generel utilfredshed med de sociale vilkår og med et undertrykkende og korrupt regime. I den forstand adskiller opstanden sig ikke fra andre – om det nu er de nylige opgør med de autoritære ledere i Egypten og Tunesien eller folkelige opstande længere tilbage i historien. Men der er også forhold, der er specifikke for Libyen og som har haft betydning for den aktuelle borgerkrigssituation i Libyen. Peter Seeberg fokuserer på udviklingen af den libyske stat og den særlige struktur, som kendetegner denne og som kan kaldes for statsløshed. For at forstå den tragiske nutid i den nordafrikanske stat, er det nødvendigt at se nærmere på udviklingen af Gaddafis politiske system i de 42 år, siden Gaddafi i september 1969 greb magten.

7. marts

Det muslimske Broderskab i Ægypten - af Torben Rugberg Rasmussen PDF-dokument

Der findes mange forskellige former for fundamentalisme - herunder mange forskellige former for islamisk fundamentalisme. Dels spænder begrebet over en række forskellige fromhedstyper og politiske projekter. Dels har den islamiske fundamentalisme gennemløbet en historisk udvikling, der indebærer, at den radikale politiske islam, der i 1980erne karakteriserede islamismen som politisk projekt, er blevet erstattet af en mere moderat, pragmatisk og moderne islamisme. Det gælder f.eks. Det muslimske Broderskab i Ægypten.

7. marts

Tyrkiets egne karikaturkrise - af Mehmet Ümit Necef PDF-dokument

Den satiriske tyrkiske ugeavis Penguen har for nylig publiceret en kontroversiel og blasfemisk tegning. Men stærke reaktioner og rasende folkemængder, der smadrer og sætter ild til bygninger, udeblev. Artiklen diskuterer de mulige grunde til de fraværende tyrkiske reaktioner på tegningen.

7. marts

Same Old Message, New Wrapping: Hizb ut-Tahrir’s activities in Denmark - by Kirstine Sinclair PDF-dokument

In January 2011, Hizb ut-Tahrir hosted a meeting at the Royal Library in Copenhagen which made Danish politicians and opinion makers demand an investigation of the possibilities of a ban of the organisation in Denmark. It would be the third such investigation in eight years. What makes this organisation capable of stirring up the political agenda in Denmark over and over again?

2. marts

The Anti-Coup Trials in Turkey: What Exactly is Going on? - by Necati Polat PDF-dokument

The ongoing legal investigations against high-ranking representatives of the Turkish military have sparked controversial debates about the background of the so-called “Ergenekon”-complex – and about the interests involved on the side of the AKP-government in bringing the culprits to justice. This article reconstructs the history of these investigations and discusses their political context in Turkish politics.

1. marts

The Arab World and National Socialism: An ambiguous Relationship - by Götz Nordbruch PDF-dokument

The history of Arab encounters with Nazi Germany is controversially discussed in historical research. Over the last decades, several studies have highlighted the collaboration of key personalities with the Nazi German regime. This essay challenges this narrative that reduces Arab reactions to explicitly pro-German voices. It provides an alternative reading that points to the diversity of contemporary reactions to the rise of Hitler in the Arab public.

24. februar

Besættelse i praksis - af Helle Lykke Nielsen PDF-dokument

Vej 443 er historien om, hvordan israelernes besættelse af Vestbredden fungerer i praksis. Sammen med problemerne omkring adgangen til vand, el og kloakker og muren, der ifølge en israelsk historiker har gjort Vestbredden til verdens største fængsel, må palæstinenserne kæmpe en hård kamp for at få dagligdagen til at fungere.

19. februar

Egypt: on the way toward democracy? - by Dietrich Jung PDF-dokument

The recent unrest in Egypt dramatically changed the political geography of the country; yet despite the deposition of Mubarak after 30 years in power, key structures of the authoritarian regime, whose origins can be traced back to military coup of 1952, remain untouched. One of the major challenges thus consists in a revival of the traditions of liberal nationalism that had marked much of Egypt’s pre-Nasserist history. In this context, a continuation of past politics that were pursued by international great powers poses additional obstacles to the new opening of Egyptian political life.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies