Arkiv for 2010

17. december

Hvad er et navn? Om navneskift blandt nydanskere - af Mehmet Ümit Necef
PDF-dokument

En række nydanskere har brugt danske ”dæknavne”, da de arbejdede som telefonsælgere. Skal man udlægge det som endnu et bevis på, at der er udbredt diskrimination og fordomme imod nydanskere i Danmark eller skal man opfatte det som endnu et eksempel på en del nydanskeres leg og manipulation med deres etniske identiteter? En del tyder på, at man frem for at blive forarget over, at nogle ”lyver” om deres navne, bør se det som et hjørne af et bredere fænomen: fordanskning eller internationalisering af ikke mindst fornavne

6. december

Constructing a regime. Pragmatism and depoliticization in European-Mediterranean relations: the case of Israel and the Palestinian Authorities - by Peter Seeberg PDF-dokument

Peter Seeberg discusses the development of European-Mediterranean relations, and EU policies towards the Israel-Palestine conflict in particular, in the context of the European Neighbourhood Policy (ENP) and the Union for the Mediterranean (UfM). His thorough article develops the concept of regime building introduced to the analysis of EU policies by Roland Dannreuther. Seeberg outlines the evolving new regime as a step towards a specific EU "agency" that would add new dimensions to the discussions about the character of the EU as to its foreign and security policy.

3. december

Urban Chic und Niqab – Islamische Mode - by Götz Nordbruch PDF-dokument

For years, Islamic fashion has remained a niche market on the German fashion scene. Yet in the last few years, the number of fashion shops offering „Islamic clothing“ has considerably increased – in Germany as in other European countries. Götz Nordbruch questions what exactly makes clothes “Islamic” and examines what makes them so popular – particular among Muslim women?

3. december

Turkey, the EU and the Armenian Question - by Dietrich Jung PDF-dokument

The Armenian question has frequently occurred to be an issue of contention in Turkey-EU relations. Dietrich Jung sketches how the way to genocide was paved during the final decades of the Ottoman Empire. He emphasizes the necessity of a revision of Turkish national history writing in this respect, but suggests that this revision should be embedded in a larger re-examination of the history of Europe in the late nineteenth and early twentieth century. This period is still a dark and poorly comprehended chapter of European history in which millions of people, Christians and Muslims, lost their lives.

12. november

Konspirationsteori i Mellemøsten, i islam og i klasseværelset - af Torben Rugberg Rasmussen PDF-dokument

Konspirationsteorierne om terrorangrebet på New York og Washington d. 11. september 2001 er mangfoldige og sejlivede. Torben Rugberg Rasmussen analyserer populære udgaver af konspirationsteorierne og fremhæver de komplekse bevæggrunde til at hævde et sådant synspunkt. Synspunktet tyder ikke nødvendigvis på en islamistisk eller måske ligefrem al-Qaida-venlig selvforståelse. Synspunktet hænger nærmere sammen med en muslimsk selvforståelse, der er konsekvensen af et bevidst valg af personlig identitet, som artikuleres stolt, offensivt og politiskt.

5. november

Islam in World Affairs post-9/11: Three Responses - by Necati Polat PDF-dokument

The events of 9/11 2001 continue to resound in scholarly debates about Islam and the future of Muslim societies. Necati Polat discusses three studies that attempt to make sense of recent developments at the crossroads between Europe and the Middle East. While these studies provide important insights into Middle Eastern history and politics, they fall short of offering convincing interpretations of Islamic politics in contemporary world affairs.


4. november

Indvandrere, integration og velfærdsstatens fremtid? - af Peter Seeberg PDF-dokument

Center for Velfærdsstatsforskning ved Syddansk Universitet arrangerede den 25. oktober 2010 en konference på Syddansk Universitet om Velfærdsstaten med det formål at præsentere ny forskning om velfærdsstaten for danske gymnasielærere. Ved denne konference holdt Peter Seeberg oplægget: Indvandrere, integration og velfærdsstatens fremtid? Oplægget optrykkes her.

1. november

Denmark and Turkey’s EU Accession: Between therapy and rejection - by Dietrich Jung PDF-dokument

After the constitutional referendum on September 12, 2010, the public debate about Turkey’s EU accession has gotten new momentum. Dietrich Jung outlines some particular patterns that have previously characterized this debate in Denmark. He briefly analyzes the positions of Denmark’s political and economic establishments, as well as, the broader public debate. So far, the Danish debate on Turkey’s EU membership aspirations has been characterized by rhetoric of both “therapy” and “rejection”.

11. oktober

Muslim Youth Cultures in Germany: Between Fun, Protest, and Service to Society - by Götz Nordbruch PDF-dokument

Muslim youth scenes that have emerged in the past years in Germany are not a phenomenon of migration, but rather an integrated part of local developments of youth culture. Götz Nordbruch argues that young Muslims increasingly tend to identify as Muslim and as German, and consider themselves as active part of German society.

5. oktober

Kirstine Sinclair interviewes til Politiken: Hizb ut-Tahrir skræmmer os ikke længere Medie-link

Hizb ut-Tahrir har haft klare problemer med at nå igennem til medierne og politikerne i forhold til tidligere tider. Kirstine Sinclair uddyber situationen i anledning af bevægelsens årlige konference i København.

28. september

Turkey on Its Way to Europe: A Shift in the Domestic Configuration of Power? - by Necati Polat PDF-dokument

The domestic political scene in Turkey has long been defined by a tense interaction of the centre and the periphery in the use of power. As Necati Polat shows in his article, the recent referendum in Turkey is only the last step in a profound reconfiguration of power in Turkish society.

28. september

Opskriften på Jihad - af Helle Lykke Nielsen PDF-dokument

Den 30. september er det 5 år siden, Muhammed-tegningerne blev trykt i Jyllandsposten, og i den anledning kan det være passende at gøre status over, hvad forskellige aktører har lært af krisen. Helle Lykke Nielsen undersøger, hvordan militante muslimske fundamentalister – de såkaldte jihadister – forsøger at bruge sagen til at mobilisere og radikalisere unge i Vesten gennem det nye engelsksprogede internet-magasin Inspire, der udkom for første gang i juli 2010.

17. september 2010

The Constitutional Referendum in Turkey: A step toward democracy? - by Dietrich Jung PDF-dokument


On September 12, 2010, the Turkish voters approved in a popular referendum a heavily debated package of constitutional amendments with a particular focus on the judicial institutions of the country. Dietrich Jung assesses the outcome and recent events against the background of a brief history of Turkish constitutionalism.

14. september 2010

Radikaliseringens gåder - af Torben Rugbjerg Rasmussen PDF-dokument

Radikalisme har ikke nogen speciel tilknytning til islam. Torben Rugberg Rasmussen sammenligner islamisk radikalisme med anden radikalisme i Europas nyere historie. Interessen for den islamiske radikalisme handler både om at forstå den som kulturel, religiøst og politisk fænomen og om at udvikle strategier til at forebygge og bekæmpe radikaliseringen.

10. september 2010

Valget i Jordan og den regionale ustabilitet - af Peter Seeberg

Den 9. november 2010 afholdes der parlamentsvalg i Jordan. Valget er af flere årsager stærkt omdiskuteret. For det første er det udskrevet på et mere end tvivlsomt grundlag – kong Abdallah benyttede sig af sin ret til at opløse parlamentet, fordi han fandt det politisk opportunt. For det andet har det har vist sig, at bl.a. IAF (Det Muslimske broderskabs politiske fløj) har vedtaget at boykotte valget – en beslutning, der kan få stor betydning for udfaldet. Peter Seeberg knytter det lokale perspektiv til de store og uløste konflikter i regionen.

10. september 2010

Tyrkerne går til folkeafstemning - af Mehmet Ümit Necef

Den 12. september går tyrkerne til valgurnerne for at stemme ja eller nej til en række ændringer i forfatningen. De sidste måneders debat har vist, at det tyrkiske samfund nærmest er delt på midten. Artiklen analyserer, hvad regeringens ændringsforslag handler om. Folkeafstemningen kan være et vigtigt skridt i Tyrkiets lange vej imod demokrati.

Juli 2010

Nej til sprog! - af Helle Lykke Nielsen PDF-dokument

”Ja til sprog” er et netværk, der har til formål at styrke fremmedsprogene i Danmark. Men i Danmark er der også grupper der siger ”nej til sprog” og som med forskellige midler prøver at forhindre indvandrersprog i at vinde fodfæste. Helle L. Nielsen analyserer nogle af de mekanismer nej-sigerne benytter, herunder begreber som ikonisering, udslettelse og fraktal rekursivitet

9. juni 2010

Er de veluddannede mere tolerante? - af Mehmet Ümit Necef PDF-dokument

Med udgangspunkt i debatten om en række socialdemokratiske politikeres skolevalg for deres børn diskuterer artiklen den tilsyneladende generelle problematik omkring både danske og etniske forældres fravalg af folkeskolen - ikke mindst de veluddannede forældres.

9. juni 2010

Diversificering af økonomierne. Hvor er Golf-landene på vej hen? - af Martin Hvidt PDF-dokument

Golf-staterne er kendt for at have en meget betydelig statslig dominans i økonomien. Denne artikel tager et nærmere kig på de foreliggende udviklingsplaner for de seks Golf-lande: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabien og UAE for at se, hvordan de forholder sig til spørgsmålet om statens engagement i økonomierne.

5. juni 2010

Giver det (fortsat ikke) mening at tale om demokratisk udvikling i Mellemøsten? – en dobbeltbogomtale - af Peter Seeberg PDF-dokument

Selvom en lang række negative udviklingstræk kan påpeges, konkluderer Peter Burnell og Richard Youngs i deres nye bog New Challenges to Democratization, at ”It would be wrong to conclude that the world now stands on the threshold of a new ’reverse wave’ of democracy.” Bertelsmann Transformation Index 2010 hævder, at der i Mellemøsten på visse afgrænsede områder kan konstateres fremskridt. Denne dobbelt-bogomtale diskuterer (fraværet af) demokratisk udvikling i Mellemøsten.

1. juni 2010

Die Scharia – eine Herausforderung für den säkularen Rechtsstaat? - von Dietrich Jung PDF-dokument

Islamisk ret, „sharia-lov“, er et begreb, som i stigende grad dominerer den offentlige debat, herunder problemstillinger som muslimsk indvandring til Europa og de politiske forhold i islamistiske stater såsom Iran ellers Saudi Arabien. Men hvad er sharia-lov? Er den islamiske ret eksempelvis noget, som har ligheder med de moderne retssystemer? Artiklen giver et kort overblik over den kompleksitet, der vedrører betydning og praktisering af et flertydigt fænomen som islamisk ret. Artiklen er på tysk.

28. maj 2010

Modernitetens selvfølgeliggørelse og multikulturalismens usamtidighed - af Torben Rugberg Rasmussen PDF-dokument

Ambitionen med artiklen er at diskutere multikulturalismen med udgangspunkt i Schanz´ påstand om ”modernitetens kulturelle selvfølgeliggørelse”. Multikulturalismen modsiger på stort set alle parametre Schanz´ påstand, men det betyder ikke, at han tager fejl eller sætter ukurante synspunkter i cirkulation. Pointen er snarere, at multikulturalismen bærer på en indbygget usamtidighed.

14. maj 2010

Arab encounters with Nazism: A reply to Adel Beshara - by Götz NordbruchPDF-dokument

The Australian historian Adel Beshara has published a critical review of Goetz Nordbruch’s study Nazism in Syria and Lebanon. The ambivalence of the German option, 1933-1945 (London 2009). Beshara questions Nordbruch’s discussion of the radical nationalist Syrian Nationalist Party. In this reply, Nordbruch answers Beshara reading of his study.

1. maj 2010

30 år med Venedig-deklarationen – eller: hvorfor kom Europa aldrig til at spille en rolle i Israel-Palæstina-konflikten? - af Peter SeebergPDF-dokument

I juni 2010 er det 30 år siden, at Venedig-deklarationen blev vedtaget af de daværende ni europæiske stater i EF, senere EU. Deklarationen var på en række punkter forud for sin tid og lagde grunden til et permanent anstrengt forhold mellem Israel og Europa. Artiklen tegner et historisk portræt af deklarationen og sætter denne i et aktuelt perspektiv.

28. april 2010

"Måske har de god forstand på integration i provinsen" - af Torben Rugberg Rasmussen PDF-dokument

Det politiske venstre har traditionelt haft et anstrengt forhold til provinsen og til det småborgerskab, der allerede tilbage i 1930erne opnåede sin status som kulturel og politisk prügelknabe. Torben Rugberg Rasmussen analyser, hvordan der indeholdt i det ny politiske venstres historie findes et radikalt andet forhold til provinsen, småborgerskabet og de angiveligt utopiske potentialer, der knytter sig hertil.

21. april 2010

Götz Nordbruch is reviewing Matthias Küntzel: "Jihad and Jew-Hatred: Islamism, Nazism and the Roots of 9/11" (New York: Telos Press Publishing, 2007)PDF-dokument

Several recent studies have focused on the echoes of Nazism in the Arab world. Among these, Küntzel’s book has received much attention; yet, despite its valuable insights into the characteristics of modern antisemitic ideology, its conclusions are simplifying the complexity and ambivalences of contemporary nationalist and Islamist thought.

6. april 2010

Når sprog er våben - om sprog og magt under Muhammedkrisen - af Helle Lykke NielsenPDF-dokument

Sprog og magt er tæt forbundne, også i en dansk sammenhæng. Det blev fx illustreret under tegninge-sagen, hvor en gruppe muslimske aktivister fra Islamisk Trossamfund ”arabiserede” krisen i et forsøg på at trænge igennem med deres budskaber. Artiklen analyserer de forskellige aktørers brug af arabisk under Muhammed-krisen og stiller spørgsmålet om det hensigtsmæssige i at marginalisere indvandrersprog i en sådan grad, at der i krisesituationer ikke er noget sprogligt beredskab til at klare problemerne.

25. marts 2010

Die Renaissance des „Jihad“: Islamische Traditionen und Gewalt von Dietrich Jung PDF-dokument

Siden den 11. september 2001 er sammenhængen mellem islam og vold blevet et centralt emne i den offentlige debat. Et nøglebegreb i denne debat er „Jihad“, ofte oversat som „hellig krig“. Artiklen diskuterer dette begreb og spørger på hvilken måde den islamistiske terrorisme er knyttet til islamiske traditioner.

23. marts 2010

Et islamistisk komplot? - af Mehmet Ümit NecefPDF-dokument

Dagbladet Information oversatte og bragte den 9. marts en kronik af den tyrkiske historiker Soner Cagaptay, som tidligere var blevet bragt i det amerikanske fjortendagsblad Foreign Policy den 25. februar. Artiklen handler om en retssag i Tyrkiet, Ergenekon-sagen, hvor en række højtstående officerer, embedsmænd og andre står tiltalt for illegale aktiviteter, der skulle munde ud i et kupforsøg. Mehmet Ümit Necef diskuterer Soner Cagaptays synspunkter i denne artikel.

1. marts 2010

Götz Nordbruch is reviewing Bettina Gräf and Jakob Skovgaard-Petersen (eds.): The Global Mufti. The Phenomenon of Yusuf Al-Qaradawi (London 2009)PDF-dokument

The Egyptian-born cleric Yusuf al-Qaradawi is the most prominent Sunni-Islamic scholar. A recently published study provides a detailed discussion of Qaradawi's global impact in Islamic thought and activism.

1. marts 2010

Gott, Götter, Gottlosigkeit: Islam und säkulare Gesellschaft - by Dietrich JungPDF-dokument

I den offentlige debat om muslimsk indvandring til Europa stilles der tit spørgsmålet om islam overhovedet er forenelig med det sekulære samfund. Artiklen diskuterer dette spørgsmål fra en religionssociologisk vinkel, og konkluderer, at der ikke findes en principiel uforenelighed mellem islam og det sekulære samfund, hvis den troende muslim er villig til at acceptere, at der ikke eksisterer en religiøs konsensus i samfundet.

1. marts 2010

Maliki: Fra kompromiskandidat til Iraks stærke mand - af Helle Lykke NielsenPDF-dokument

Irak har været igennem noget der ligner en politisk revolution i de år der er gået siden Sad-damstyrets fald i 2003. Manden, der siden 2006 formelt har haft ansvar for processen, den shiamuslimske premierminister Nuri al-Maliki, søger genvalg, når der skal være parla-mentsvalg d. 7. marts. Hans tilhængere hævder at han er den eneste realistiske kandidat til posten; hans modstandere derimod anklager ham for at ligne en ny Saddam. Helle Lykke Nielsen diskuterer, hvem Maliki egentlig er og hvad har han formået at udrette i de 4 år, han har siddet på posten?

3. februar 2010

Zwischen Jugendkultur und Missionierung: Islamische Jugendprediger in Deutschland - by Götz NordbruchPDF-dokument

A growing number of young Muslim preachers are challenging the authority of traditional mosques and Islamic communities in Germany. While Turkish and Arab associations have long dominated the religious scene in Germany, these young German-speaking imams echo the increasing diversification of Islam and the mounting presence of young Muslims in the German public.

3. februar 2010

Tørklædets trekant: Æstetik, etik og politik - af Mehmet Ümit NecefPDF-dokument

Danmark Radio arrangerede i 2008 modekonkurrencen Miss Tørklæde. Ideen blev godt modtaget af mange muslimske kvinder, men også blev stærkt kritiseret af både en række politikere og muslimske talspersoner. Konkurrencen blev ikke gentaget i 2009, og det ser ud som om et godt initiativ, som også fik positiv omtale både i danske og udenlandske medier, gik hen og døde. Artiklen diskuterer det spændingsfelt mellem etik, æstetik og politik, som Miss Tørklæde 2008 har skabt og de mulige grunde til, at konkurrencen tilsyneladende kun blev til en enlig svale.

1. februar 2010

Det spanske EU-formandskab - en åbning for Tyrkiet - af Peter SeebergPDF-dokument

Spanien har i en årrække markeret sig som varm tilhænger i EU-debatten om Tyrkiets mulige optagelse. Det forventes derfor, at der i foråret 2010, hvor Spanien har EU-formandskabet, i det mindste kommer nyt liv i diskussionen om Tyrkiets skæbne hvad angår optagelse i EU. En ny undersøgelse, foretaget i et samarbejde mellem tyrkiske og europæiske forskere, kaster interessant nyt lys over optagelsesspørgsmålet, netop som det spanske EU-formandskab har påbegyndt sit arbejde.

28. januar 2010

Atomkraft i Golflandene: Emiraterne tager teten - af Martin Hvidt PDF-dokument

De Forenede Arabiske Emirater har netop skrevet kontrakt med et ko-reansk konsortium om opførelsen og driften af fire atomkraftværker. Kontrakten har en værdi på 40 milliarder dollars, hvoraf halvdelen dækker værkernes drift i en 60 års periode. Artiklen diskutererm hvad der er grunden til, at et land, der besidder godt 10 procent af verdens kendte oliereserver satser på atomkraft, og hvorfor blev det netop et koreansk konsortium, der løb af med den lukrative kontrakt?

26. januar 2010

Danmark set med arabiske øjne - af Torben Rugberg RasmussenPDF-dokument

I dokumentarfilmen ”Konfrontation i København”, der oprindeligt blev vist på den arabiske tv-kanal Al-Jazeera, fremsættes det synspunkt, at Danmark som følge af kommunismens fald har behov for et nyt fjendebillede, og at denne ny fjende er islam. Artiklen påpeger, at synspunktet hverken er nyt eller særlig arabisk, men ikke desto mindre interessant at dissekere.

2. januar 2010

Danskernes racisme - af Mehmet Ümit NecefPDF-dokument

Jens Peter Frølund Thomsen, politolog fra Århus Universitet, har i bogen Konflikten om de nye danskere (2006) undersøgt danskernes holdninger til herboende etniske minoriteter, herunder racismens omfang og dens former. Artiklen diskuterer Thomsens definition på racisme og hans behandling af sin empiri.

1. januar 2010

Obama, diplomatiet og den retfærdige krig: konturer af en Mellemøststrategi? - af Peter SeebergPDF-dokument

Den amerikanske præsident Barack Obama lagde i 2009 op til en nyorientering af den amerikanske Mellemøstpolitik, hvor respekten for dialog og samarbejde var sat i højsædet, samtidig med at fokus på fremme af demokrati syntes afløst af en satsning på at finde løsninger via diplomatiske initiativer. Men diplomatiet skulle tydeligvis ikke stå alene. Hvor det vurderedes nødvendigt, ville der blive sat ind med militær magt, der imidlertid måtte sikres international opbakning.

1. januar 2010

Abu Dhabis pris for at redde Dubai ud af gældsklemmen? - af Martin HvidtPDF-dokument

Dubai bragte sig mod slutningen af 2009 på forsiderne af alverdens aviser. Medieinteressen skyldes denne gang det faktum, at landet, til alles store forundring, stod i den situation, at det var ude af stand til at tilbagebetale et lån. Nabostaten Abu Dhabi trådte til i ellevte time og reddede Dubai fra at misligholde lånet. Martin Hvidt analyserer i denne artikel, hvorfor Abu Dhabi trådte til og hvilken pris man kan forvente, at Dubai må betale for hjælpen?

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies